Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
O Gminie

RYS HISTORYCZNY:

Staroźreby, położone na 24 kilometrze drogi biegnącej z Płocka na północny wschód do Góry – ku trasie Bydgoszcz-Warszawa. Można nawet stwierdzić, że jest to nieomal centralne miejsce regionu okolonego dolinami Skrwy, Wkry i Wisły. Z dość dużej terytorialnie parafii, jaką była jedenastowieczna Zagroba, została utworzona nowa struktura parafialna, mianowicie Staroźreby. Sama nazwa miejscowości Staroźreby, jak wyjaśniają znawcy przedmiotu, składa się z dwóch członów – „Stary” oraz „Źrzeb”. Staropolskie wyrażenie „źrzeb”, a nowopolskie „źreby” znaczyło dział ziemi, miarę roli, łan. Była to zatem nazwa kultowa oznaczająca wydzielony kawał ziemi dla pierwszego osadźcy. W okresie piastowskim była to stara wieś książęca, stanowiąca niegdyś prawdopodobnie całość z kluczową barokową wsią Woźnikami. Ślady stałej obecności człowieka  w okolicach Staroźreb w granicach tutejszej gminy – jak wskazują wykopaliska – pochodzą z XI-XII w.

POŁOŻENIE:

Gmina Staroźreby tworzy w raz z 14 innymi gminami powiat Płocki, położony na zachodnim krańcu województwa mazowieckiego. Jej  powierzchnia wynosi 13,755 ha, w tym ponad 86 % to użytki rolne. Pozostałe  grunty w tym lasy zajmują łącznie 1 981 ha - ok. 14 %. Największą część użytków stanowią grunty orne - 89,6 %, łąki 7 %, pastwiska i sady 0,16 %. W skład gminy wchodzi 37 sołectw zamieszkiwanych przez 7 900 mieszkańców.

Długość dróg na terenie gminy Staroźreby wynosi 140,5 km w tym 16 dróg powiatowych o łącznej długości 64 km oraz 31 dróg zakładowych i gminnych o łącznej długości 76,5 km. Przez teren gminy przebiegają dwa szlaki komunikacyjne. Są to droga krajowa nr 10 Warszawa - Toruń oraz regionalna nr 567 Płock - Góra

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 180,5 km. Szacuje się, że ok. 91% powierzchni gminy jest zwodociągowana.

Obecnie na terenie gminy wybudowano 13,7 km sieci kanalizacji sanitarnej. Przyłączono do niej 423 budynki mieszkalne, co stanowi 24% ogółu.

STATYSTYKA:

  • 6 szkół podstawowych
  • 2 gimnazja
  • 1 zespół szkół (L.O., L.E.)
  • ludowy klub sportowy "SWIT" w Staroźrebach
  • 10 jednostek OSP
  • 3 Koła Gospodyń Wiejskich
  • 1 zespół śpiewaczy "STAROŹREBIANKI"

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Ireneusz Kwiatkowski
data udostępnienia: 2012-12-08 20:55:46
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2012-12-08 20:55:46 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 205182