Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
Organizacja urzędu

PARTER

Referat organizacyjny i spraw obywatelskich 


Anna Pawlik 
tel: 24-2663080 pok. 1

e-mail: gmina@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. prowadzenie kancelarii
 2. kadry w zakresie pracowników UG i jednostek organizacyjnych

 Zenona  Frankowska   tel. 24-2663085   pok. 8

e-mail: usc@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. meldunki- zameldowania i wymeldowania, wpisy numerów ewidencyjnych PESEL
 2. udostępnianie informacji adresowych
 3. rejestr wyborców
 4. prowadzenie spraw wojskowych

Agnieszka Kuligowska tel. 24-2663084   pok. 8

e-mail: usc@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. akty:urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego
 2. dowody osobiste

Natalia Piasecka tel. 24-2663085   pok. 8

e-mail: promocja@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

promocja gminy
archiwum zakładowe
sprawy związane z działalnością OSP

Anna Aleks   tel. 24-2663090   pok. 9 - piętro

e-mail: rg@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. obsługa techniczno-biurowa Rady Gminy
 2. przygotowanie i obsługa wyborów i referendum

Referat Finansowy - Budynek B

Urszula Ziarko tel. 24 - 2663083

e-mail: skarbnik@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. Budżet gminy

Izabela Potocka tel. 24-2663094

e-mail: ksiegowosc@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1.  analiza obciążeń finansowych ludności
 2. prowadzenie obsługi finansowej i księgowej Urzędu, Rady Gminy i funduszy specjalnych
 3. podatek od środków transportowych
 4. płace pracowników UG

Monika Grabowska  - referent tel.  24-2663094

e-mail: ksiegowosc@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz książki materiałowej
 2. inwentaryzacja i przecena środków trwałych
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z administrowaniem budynków PFZ
 4. sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym oraz przygotowanie rachunków do zapłaty.

Ilona Mierzejewska  tel. 24-2663094

e-mail: ksiegowosc@starozreby.pl

Podstawowy zakres zalatwianych spraw:

 1. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz książki materiałowej
 2. inwentaryzacja i przecena środków trwałych
 3. analiza obciążeń finansowych ludności związanych z administrowaniem budynków PFZ
 4. sprawdzanie pod wzdgledem formalnym i rachunkowym oraz przygotowanie rachunków do zapłaty
 5. czuwanie nad terminową zapłatą rachunków.

Budynek A

Danuta Stradomska   tel. 24-2663088   pok. 6

e-mail: podatki@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. wymiar podatku rolnego, leśnego

Katarzyna Borowska tel. 24-2663089   pok. 6

e-mail: edg@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych
 2. wymiar podatku dla jgu
 3. działalność gospodarcza i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Bożena Woźnicka   tel. 24-2663089   pok. 6

e-mail: podatki@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. księgowanie podatku rolnego

Joanna Traczyk tel. 24-2663087    pok. 5

e-mail: kasa@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy
 2. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania
 3. wydawanie zaświadczeń

 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Wioletta Grosicka     tel. 24-2663086    pok. 4

e-mail: oc@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. sprawy obronne, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
 2. Akcja Kurierska
 3. prowadzenie kancelarii tajnej
 4. ochrona danych osobowych
 5. straże

I   PIĘTRO

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Dorota Reszczyńska  tel. 24-2663093  pok. 11

e-mail: rolnictwo@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. sprzedaż i pozyskiwanie mienia do zasobów Gminy
 2. rozgraniczenia nieruchomości
 3. zatwierdzanie podziałów nieruchomości
 4. dodatki mieszkaniowe dla osób  uprawnionych
 5. sprawy rolne - produkcja zwierzęca
 6. pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych
 7. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne

Barbara Ryzińska    tel. 24-2663093   pok. 11

e-mail: rolnictwo@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. dzierżawa gruntów: Zasobu Gruntów Rolnych i Agencji Nieruchomości Rolnych - zawieranie umów, rozliczanie czynszu
 2. naliczanie opłat za zużycie i pobór wody oraz odprowadzanie ścieków wraz z całą księgowością, zlecenia na awarie na wodociągach
 3. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie 
 4. sprzedaż działek budowlanych

 Hanna Kalinowska   tel.  24-2663092   pok. 11

e-mail: rolnictwo@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. planowanie przestrzenne w Gminie
 2. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3. decyzje o warunkach zabudowy
 4. sprawy związane z ochroną środowiska
 5. sprawy związane z zamowieniami publicznymi

Damian Petera tel. 24-2663092   pok. 11

e-mail: rolnictwo@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych spraw:

 1. wydawanie decyzji na usuwanie drzew
 2. produkcja roślinna
 3. ochrona roślin uprawnych przed chorobami - komunikaty

Artur Żelechowski tel. 24-2663091 pok. Nr 10

e-mail: fundusze@starozreby.pl

Podstawowy zakres załatwianych prac:

 1. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy  Unii Europejskiej.
 2. zamówienia publiczne

Monika Palmowska - referent tel. 24-2663091 pok. nr 10

Podstawowy zakres zalatwianych spraw:

 1. drogi gminne
 2. oświetlenie ulic

 
informacje udostępnił:Ireneusz Kwiatkowski - Administrator
informacje wytworzył:Anna Pawlik
data udostępnienia: 2005-06-08 11:07:16
ostatnia modyfikacja: Ireneusz Kwiatkowski - Administrator 2017-05-24 06:57:26 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 205182