Urząd Gminy w Staroźrebach
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna10,03%.205180
.Statystyka0,03%.663
.Moja sprawa0,72%.14741
.Redakcja0,32%.6617
.Pomoc0,02%.491
.Wyszukiwarka0,16%.3228
.Godziny Urzędowania0,30%.6128
.Rejestry i ewidencje0,32%.6516
.Wójt Gminy0,16%.3318
.Informacje nieudostępnione0,30%.6110
.Organizacja Urzędu0,56%.11530
.Dane0,50%.10173
.Statut Gminy0,37%.7584
.Uchwała 36/X/20030,02%.313
.Uchwała NR 37/X/20030,02%.311
.Uchwała nr 38/X/20030,02%.314
.Uchwała 44/X/20030,02%.339
.Uchwała 46/XI/20030,02%.325
.Uchwala 40/0,02%.310
.Uchwała 41/X/030,02%.318
.Uchwała 43/X/20030,02%.341
.Uchwała 47/XI/20030,00%.7
.Uchwała 47/XI/20030,01%.299
.Uchwała 45/X/20030,02%.331
.Uchwała 48/X/20030,01%.299
.Uchwała 49/XI/20030,02%.476
.Uchwała 38/X/20030,02%.319
.Uchwała 62/XIII/20030,01%.290
.Uchwała 65/XIII/20030,01%.271
.Rada Gminy0,31%.6243
.Sołectwa0,15%.3128
.Uchwała 58/XIII/20030,01%.281
.Uchwała 64/XIII/20030,01%.298
.Uchwała 63/XIII/20030,01%.296
.Sieć wodociągowa z przyłączami0,00%.12
.Uchwała 60/XIII/20030,02%.360
.Uchwała 71/XIII/20030,03%.544
.Uchwała 72/XIII/20030,01%.286
.Uchwała 74/XIV/20030,01%.292
.Uchwała 66/XIII/20030,01%.280
.Uchwała 54/XII/20030,02%.312
.Uchwała 55/XII/20030,01%.271
.Uchwała 53/XI/20030,02%.319
.Uchwała 56/XII/20030,01%.288
.Uchwała 57/XII/20030,01%.303
.Uchwała 59/XIII/20030,01%.301
.Uchwała 76/XIV/20030,02%.322
.Uchwała 67/XIII/20030,01%.279
.Uchwała 75/XIV/20030,03%.560
.Uchwała 77/XIV/20030,02%.358
.Uchwała 82/XV/20030,01%.299
.Uchwała 68/XIII/20030,01%.305
.Uchwała 81/XV/20030,01%.286
.Uchwała 85/XVI/20030,01%.299
.Uchwała 84/XV/20030,01%.292
.Uchwała 78/XIV/20030,02%.335
.Uchwała 79/XIV/20030,01%.302
.Uchwała 83/XV/20030,04%.780
.Uchwała 80/XIV/20030,02%.353
.Rejestr zmian40,96%.837837
.Uchwała 42/X/20030,01%.298
.Uchwała 50/XI/20030,02%.432
.Uchwała 51/XI/20030,01%.301
.Uchwała 52/XI/20030,01%.298
.Uchwała 61/XIII/20030,02%.308
.Uchwała 69/XIII/20030,02%.328
.Uchwała 70/XIII/20030,01%.280
.Uchwała 73/XIV/20030,01%.282
.Dokumenty0,76%.15502
.Uchwała 86/XVI/20030,02%.334
.Statut SP Staroźreby0,31%.6326
.Statut SP Przeciszewo0,28%.5630
.Jednostki organizacyjne0,37%.7497
.20030,00%.9
.Zarządzenie 10,00%.7
.Oświadczenia majątkowe0,04%.859
.Statut SP w Bromierzyku0,18%.3634
.Zarządzenie Nr 18/030,02%.415
.Zarządzenie Nr 21/030,02%.343
.Zarządzenie Nr 19/030,01%.291
.Zarządzenie Nr 20/030,01%.272
.Zarządzenie Nr 22/030,01%.305
.Zarządzenie Nr 23/030,01%.292
.Zarządzenie Nr 24/030,11%.2174
.Zarządzenie Nr 25/030,01%.266
.Zarządzenie Nr 26/030,02%.315
.Zarządzenie Nr 27/030,02%.493
.Zarządzenie Nr 28/030,01%.304
.Zarządzenie Nr 29/030,01%.285
.Zarządzenie Nr 01/040,01%.291
.Zarządzenie Nr 02/040,02%.311
.Zarządzenie Nr 03/040,02%.308
.Zarządzenie Nr 04/040,01%.288
.Zarządzenie Nr 05/040,01%.285
.Zarządzenie Nr 06/040,01%.283
.Zarządzenie Nr 07/040,01%.292
.Zarządzenie Nr 08/040,02%.308
.Uchwała Nr 87/XVII/20040,02%.316
.Uchwała 88/XVII/20040,02%.314
.Uchwała 89/XVII/20040,01%.302
.Uchwała 90/XVIII/20040,02%.319
.Uchwała 91/XVIII/20040,02%.403
.Uchwała 92/XVIII/20040,02%.323
.OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO0,02%.316
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego - sies wodociągowa -Bromierzyk Wieś0,02%.312
.Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu nieograniczonego - sieć kanalizacji sanitarnej - etap IV, gm. Staroźreby0,00%.8
.Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu nieograniczonego - sieć wodociągowa - Goszczyno Górne, Dłużniewo Małe, Dłużniewo Duże, Przedbórz0,01%.303
.Statut Gimnazjum w Staroźrebach0,00%.18
.Przetarg0,00%.17
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Staroźreby etap IV0,01%.245
.Przetarg nieograniczony na siec wodociągową z przyłączami w m. Goszczyno Górne, Dłużniewo Małe, Dłuzniewo Duże, Przedbórz gm. Staroźreby0,01%.170
.Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bromierzyk Wieś.0,01%.130
.Statut Gimnazjum w Staroźrebach0,33%.6721
.Zarządzenie Nr 09/040,03%.645
.Ochrona środowiska0,33%.6676
.Zarządzenie Nr 10/040,01%.291
.Zarządzenie Nr 11/040,02%.479
.Zarządzenie Nr 12/040,01%.264
.Zarządzenie Nr 13/040,01%.273
.Zarządzenie Nr 15/040,01%.303
.Zarządzenie Nr 18/040,03%.528
.Zarządzenie Nr 19/040,02%.396
.Zarządzenie Nr 17/040,03%.536
.Uchwała 93/XIX/20040,02%.392
.Uchwała 94/XIX/20040,03%.568
.Uchwała 95/XIX/20040,02%.442
.Uchwała 96/XIX/20040,02%.394
.Uchwała 97/XIX/20040,03%.558
.Zarządzenie Nr 16/040,01%.263
.Zarządzenie Nr 14/040,01%.253
.Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych0,01%.254
.Uchwała 98/XX/20040,02%.355
.Uchwała 99/XX/20040,02%.321
.Uchwała 100/XX/20040,02%.327
.Uchwała 101/XX/20040,02%.445
.Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Góra Nowa0,01%.104
.Przetarg0,01%.137
.Przetarg nieograniczony na sieć wodociągową z przyłączami w m.Zdziar Mały i Zdziar Las0,01%.267
.Zarządzenie Nr 20/040,02%.419
.Zarządzenie Nr 22/040,02%.451
.Zarządzenie Nr 23/040,04%.805
.Zarządzenie Nr 26/040,02%.355
.Zarządzenie Nr 27/040,01%.284
.Zarządzenie Nr 28/040,02%.401
.Zarządzenie Nr 25/040,02%.415
.Zarządzenie Nr 21/040,02%.321
.Zarządzenie Nr 24/040,02%.321
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego - sieć wodociągowa z przyłączami w m. Zdziar Mały i Zdziar Las.0,03%.513
.Zarządzenie Nr 29/040,02%.375
.Zarządzenie Nr 30/20040,02%.470
.Zarządzenie Nr 31/040,01%.285
.Zarządzenie Nr 32/040,02%.435
.Uchwała 102/XXI/20040,02%.336
.Uchwała Nr 103/XXI/20040,02%.308
.Uchwała 107/XXII/20040,02%.319
.Uchwała 104/XXI/20040,02%.316
.Uchwała 105/XXI/20040,02%.440
.Uchwała Nr 1090,02%.483
.Uchwala nr 113/XXII/20040,02%.432
.Uchwała 106/XXI/20040,01%.305
.Uchwała Nr 110/XXII/20040,01%.294
.Uchwala Nr 1120,02%.469
.Uchwała 108/XXII/20040,03%.543
.Uchwała nr 111/XXII/20040,02%.319
.Uchwała nr 19/XXII/20040,02%.376
.Uchwała Nr 117/XXII/20040,02%.418
.Uchwała Nr 114/XXII/20040,02%.433
.Uchwała Nr 115/XXII/20040,01%.306
.Uchwała Nr 116/XXII/20040,02%.407
.Uchwała Nr 118/XXII/20040,02%.414
.Budżet0,12%.2537
.Uchwała nr 124/XXIV/20040,02%.454
.Uchwała Nr 120/XXIII/20040,01%.298
.Zarządzenie Nr 34/040,01%.168
.Uchwała Nr 121/XXIII/20040,01%.270
.Uchwała Nr 122/XXIII/20040,02%.323
.Uchwała nr 123/XXIII/20040,02%.405
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu - sieć wodociągowa z przyłączami w m. Góra Nowa-gmina Staroźreby0,02%.416
.Uchwała nr 125/XXIV/20040,02%.452
.Zarządzenie 33/20040,02%.348
.Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCW w budynkach Urzędu Gminy w Staroźrebach0,01%.143
.Przetarg nieograniczony na modernizację kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Górze.0,01%.216
.UCHWAŁA NR126/XXV/20050,02%.336
.Uchwała Nr 126/XXV/20050,00%.8
.Marek Ciećwierz - Przewodniczący Rady0,00%.25
.Uchwała Nr 130/XXV/20050,02%.371
.Uchwala nr 128/XXV/20050,05%.999
.Uchwała Nr 129/XXV/20050,02%.399
.Obwieszczenie0,22%.4485
.Przetarg nieograniczony na wykonanie robot - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach Urzędu Gminy w Staroźrebach , pow. płocki, woj. mazowieckie0,02%.418
.Przetarg nieograniczony na wykonanie robot - Modernizacja kotlowni węglowej na olejową w Szkole Podstawowej w Nowej Górze, gm. Staroźreby, pow. płocki, woj. mazowieckie0,02%.507
.UCHWAŁA 127/XXV/20050,01%.290
.Uchwała Nr 32/XXVI/20050,02%.389
.Uchwała 131/XXVI/20050,02%.477
.Uchwała Nr 134/XXVI/20050,02%.428
.Uchwała Nr 133/XXVI/20050,02%.342
.Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze0,01%.268
.Uchwała nr 140/XXVII/20050,02%.373
.Uchwała nr 137/XXVII/20050,02%.369
.Uchwała Nr 139/XXVII/20050,02%.422
.Uchwała 138/XXVII/20050,02%.392
.Uchwała Nr 136/XXVII?20050,02%.405
.Uchwała Nr 141/XXVII/20050,02%.374
.Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano - montażowych ulicy Parkowej w Staroźrebach0,01%.225
.Przejrzysta Polska0,00%.77
.Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV wraz z malowaniem elewacji w Szkole Podstawowej w Nowej Górze0,00%.100
.Przetarg nieograniczony na wymianę dachu, remont łazienki w budynku Urzędu Gminy w Staroźrebach oraz wymiana ogrodzenia.0,01%.117
.Przetarg nieograniczony na remont dachu i elewacji na budynku GOPS w Staroźrebach oraz malowanie elewacji na budynku GOK w Staroźrebach0,01%.116
.Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV wraz z malowaniem elewacji na obiekcie Zespołu Szkół w Staroźrebach0,01%.108
.AKT0,00%.14
.Dostawa i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych w hali sportowej przy SP w Nowej Górze0,01%.111
.Zarządzenie0,00%.36
.Zarządzenie0,13%.2592
.Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Remont dachu i elewacji budynku GOPS w Staroźrebach+ malowanie elewacji budynku GOK w Staroźrebach"0,02%.424
.Ogłoszenie o wyniku przetargu mieograniczonego na realizację zadania pn.: "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z malowaniem elewacji w Szkole Podstawowej w Nowej Górze".0,02%.335
.Zarządzenie Nr 1/20050,02%.368
.Uchwała Nr 142/XXVII/20050,02%.382
.Uchwała 143/XXVIII/20050,02%.371
.Uchwała nr 144/XXVII/20050,02%.466
.Ogłoszenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego p.n.: "Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Gora, gm. Staroźreby, pow. płocki, woj. mazowieckie.0,02%.390
.Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:"wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z malowaniem elewacji na obiekcie Zespołu Szkół w Staroźrebach"0,02%.311
.Zarządzenie Nr 3/20050,02%.316
.Zarządzenie Nr 3/20050,02%.330
.Zarządzenie Nr 8/20050,03%.552
.Zarządzenie Nr 6/20050,02%.359
.Zarządzenie Nr 4/20050,01%.293
.Zarządzenie Nr 5/20050,01%.272
.Zarządzenie Nr 7/20050,01%.299
.Zarządzenie Nr 17/20050,02%.349
.Zarządzenie Nr 18/20050,01%.297
.Zarządzenie Nr 12/20050,02%.366
.Zarządzenie Nr 16/20050,02%.307
.Zarządzenie Nr 15/20050,02%.321
.Zarządzenie Nr 19/20050,03%.561
.Zarządzenie Nr 20/20050,03%.520
.Zarządzenie Nr 13/20050,01%.279
.Zarządzenie Nr 21/20050,02%.330
.Zarządzenie Nr 14/20050,02%.382
.Budowa oczyszczalni hydroponicznej w NowejGórze0,01%.175
.Remont świetlicy szkolnej, korytarza, sali oddziału "0" oraz sal nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Nowej Górze0,01%.179
.Uchwała Nr 145/20050,02%.329
.Uchwała Nr 146/20050,02%.308
.Uchwała Nr 147/XXIX/20050,02%.385
.Zarządzenie Nr 10/20050,01%.286
.Zarządzenie Nr 11/20050,02%.336
.Zarządzenie Nr 9/20050,01%.287
.Przetarg na dostawę samochodu osobowego w wersji standardowej 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich.0,01%.127
.Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach0,27%.5515
.Zasada rozliczalnosci0,11%.2185
.Zasada partycypacji społecznej0,12%.2354
.Zasada braku tolerancji dla korupcji0,11%.2250
.Zasada przejrzystości0,11%.2204
.Zasada fachowości0,11%.2239
.Zasada przewidywalności0,12%.2399
.Referat finansowy0,09%.1756
.Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej0,09%.1814
.Urząd Stanu Cywilnego0,09%.1793
.Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich0,09%.1886
.Zarządzenie Nr 22/20050,01%.271
.Zarządzenie Nr 23/20050,01%.267
.Uchwała Nr 154/XXXI/20050,02%.321
.Uchwała Nr 163/XXXII/20050,01%.264
.Uchwała Nr 149/XXIX/20050,02%.323
.Uchwała Nr 150/XXIX/20050,01%.306
.Uchwała Nr 151/XXX/20050,01%.298
.Uchwała Nr 160/XXXII/20050,02%.324
.Uchwała Nr 153/XXXI/20050,01%.285
.Uchwała Nr 152/XXXI/20050,01%.269
.Uchwała Nr 162/XXXII/20050,01%.282
.Uchwała Nr 161/XXXII/20050,01%.285
.Uchwała Nr 159/XXXII/20050,01%.264
.Uchwała Nr 158/XXXII/20050,01%.282
.Uchwała Nr 157/XXXII/20050,01%.286
.Uchwała Nr 156/XXXII/20050,01%.287
.Uchwała Nr 155/XXXI/20050,01%.275
.Uchwała Nr 148/20050,21%.4304
.Uchwała Nr 168/XXXII/20050,02%.330
.Uchwała Nr 175/XXXIV/20060,01%.287
.Uchwała Nr 179/XXXIV/20060,02%.404
.Zarządzenie Nr 28/20050,01%.299
.Zarządzenie Nr 40/20050,02%.358
.Zarządzenie Nr 38/20050,02%.395
.Zarządzenie Nr 31/20050,02%.324
.Zarządzenie Nr 34/20050,01%.262
.Zarządzenie Nr 33/20050,02%.396
.Uchwała Nr 174/XXXIV/20050,02%.458
.Zarządzenie Nr 39/20050,01%.267
.Zarządzenie Nr 35/20050,01%.263
.Zarządzenie Nr 32/20050,02%.370
.Zarządzenie Nr 37/20050,01%.269
.Zarządzenie Nr 36/20050,01%.288
.Zarządzenie Nr 47/20050,01%.270
.Zarządzenie Nr 26/20050,01%.278
.Zarządzenie Nr 46/20050,02%.414
.Zarządzenie Nr 25/20050,01%.260
.Zarządzenie Nr 1/20060,02%.363
.Zarządzenie Nr 42/20050,02%.315
.Zarządzenie Nr 27/20050,02%.383
.Zarządzenie Nr 50/20050,02%.416
.Zarządzenie Nr 43/20050,02%.397
.Zarządzenie Nr 30/20050,03%.626
.Zarządzenie Nr 24/20050,01%.254
.Zarządzenie Nr 29/20050,01%.256
.Zarządzenie Nr 4/20060,02%.388
.Zarządzenie Nr 41/20050,01%.273
.Zarządzenie Nr 44/20050,01%.279
.Zarządzenie Nr 3/20060,02%.312
.Zarządzenie Nr 49/20050,01%.294
.Zarządzenie Nr 2/20060,02%.352
.Zarządzenie Nr 48/20050,02%.308
.Zarządzenie Nr 45/20050,01%.305
.Uchwała Nr 173/XXXIV/20050,02%.412
.Uchwała Nr 172/XXXIII/20050,01%.296
.Uchwała Nr 165/XXXII/20050,01%.266
.Uchwała Nr 178/XXXIV/20060,02%.315
.Uchwała Nr 180/XXXIV/20060,02%.417
.Uchwała Nr 166/XXXII/20050,02%.376
.Uchwała Nr 167/XXXII/20050,01%.269
.Uchwała Nr 170/XXXIII/20050,01%.303
.Uchwała Nr 177/XXXIV/20060,02%.348
.Uchwała Nr 171/XXXIII/20050,02%.430
.Uchwała Nr 164/XXXII/20050,01%.281
.Uchwała Nr 169/XXXII/20050,02%.479
.Uchwała Nr 176/XXXIV/20060,01%.295
.Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie0,01%.201
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 marca 2006 r.0,12%.2356
.Zarządzenie Nr 5/20060,02%.424
.Zarządzenie Nr 7/20060,02%.323
.Zarządzenie Nr 6/20060,02%.330
.PRZETARG NUIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH0,01%.148
.Uchwała Nr 182/XXXV/20060,01%.298
.PRZEJRZYSTA POLSKA - II EDYCJA 20060,12%.2462
.Uchwała Nr 187/XXXVI/20060,02%.342
.Uchwała Nr 186/XXXV/20060,01%.303
.Uchwała Nr 184/XXXV/20060,01%.299
.Uchwała Nr 185/XXXV/20060,01%.304
.Uchwała Nr 183/XXXV/20060,02%.320
.Zasada Przejrzystości0,10%.2045
.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:"ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM URZĘDU GMINY W STAROŹREBACH"0,02%.449
.Remont ulic Szkolnej, Placu Bojowników i Sienkiewicza w Staroźrebach0,00%.73
.“ Remont i wyposażenie w Gimnazjum w Nowej Górze Gm. Staroźreby0,01%.136
.Wyposażenie biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Staroźrebach0,01%.151
.Zasada braku tolerancji dla korupcji0,10%.2143
.Zasada partycypacji społecznej0,07%.1397
.Zasada partycypacji społecznej0,11%.2157
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.“ Wyposażenie biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Staroźrebach”0,01%.274
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. „Remont i wyposażenie w Gimnazjum w Nowej Górze Gm. Staroźreby”0,01%.255
.Remont ulic Szkolnej, Placu Bojowników i Sienkiewicza w Staroźrebach0,01%.127
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. „Remont i wyposażenie w Gimnazjum w Nowej Górze Gm. Staroźreby0,00%.69
.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STAROŻREBY z dnia 19 września 2006 roku0,12%.2528
.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STAROŻREBY z dnia 19 września 2006 roku0,12%.2528
.Rozbudowa stadionu sportowego w Staroźrebach0,01%.178
.Wyposażenie biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Staroźrebach0,01%.116
.Wybory 20060,00%.11
.Gminna Komisja Wyborcza0,00%.9
.Wybory 20060,05%.1094
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.0,02%.319
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. „Wyposażenie biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Staroźrebach ”0,01%.254
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. „Rozbudowa stadionu sportowego w Staroźrebach, pow. płocki, woj. mazowieckie”0,02%.317
.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRUNTOWEJ OPATÓWIEC-PRZEDPEŁCE GM. STAROŹREBY0,01%.113
.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRUNTOWEJ PRZECISZEWO - BROMIERZ GM. STAROŹREBY0,00%.19
.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRUNTOWEJ PRZECISZEWO - BROMIERZ GM. STAROŹREBY0,06%.1294
.Wyposażenie biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Staroźrebach - publikacje dydaktyczne i naukowe oraz sprzęt audiowizualny0,00%.17
.SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZEM W M.G0SZCZYNO0,01%.195
.Wyposażenie biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Staroźrebach - publikacje dydaktyczne i naukowe oraz sprzęt audiowizualny0,01%.178
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby z dnia 11 października 2006 roku.0,05%.1061
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. „Sieć wodociągową z przyłączami w m. Goszczyno Gm. Staroźreby pow. płocki woj .mazowieckie”0,02%.347
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.Wyposażenie biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Staroźrebach – publikacje dydaktyczne i naukowe oraz sprzęt audiowizual0,02%.319
.Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych0,05%.1016
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRUNTOWEJ PRZECISZEWO -BROMIERZ GM. STAROŹREBY”0,01%.295
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRUNTOWEJ OPATÓWIEC-PRZEDPEŁCE GM. STAROŹREBY”0,01%.277
.Uchwała Nr.188/XXXVII/20060,00%.14
.Uchwała Nr 188/XXXVII/20060,02%.320
.Uchwała Nr 189/XXXVII/20060,02%.385
.Uchwala 1910,00%.14
.Uchwała Nr 190/XXXVIII/20060,01%.296
.Uchwała Nr 191/XXXVIII/20060,01%.276
.Uchwała Nr 192/XXXVIII/20060,01%.268
.Uchwała Nr 193/XXXVIII/20060,02%.340
.Uchwała Nr 194/XXXVIII/20060,02%.317
.Uchwała Nr 195/XXXVIII/20060,01%.286
.Uchwała Nr 196/XXXVIII/20060,02%.333
.Uchwała Nr 197/XXXVIII/20060,02%.325
.Uchwała Nr 198/XXXVIII/20060,02%.308
.Uchwała Nr 199/XXXVIII/20060,02%.362
.Zarządzenie Nr8/060,01%.248
.Zarządzenie Nr8/060,00%.2
.Zarządzenie Nr 9/20060,02%.331
.Zarządzenie Nr 10/20060,02%.327
.Zarządzenie Nr 11/060,03%.520
.Zarządznie Nr 12/20060,01%.286
.Zarzadzenie Nr 13/20060,01%.277
.Zarzdzaenie Nr 14/20060,00%.37
.Zarządzenie Nr 14/20060,02%.335
.Zarządzenie Nr 15/20060,01%.301
.Zarządzenie Nr 16/20060,01%.288
.Zarządzenie Nr 17/20060,02%.314
.Zarządzenie Nr 18/20060,02%.338
.Zarządzenie Nr 19/20060,02%.450
.Zarządzenie Nr 20/20060,02%.309
.Zarządzenie Nr 21/20060,02%.334
.Zarządzenie Nr 22/20060,02%.317
.Zarządzenie Nr 23/20060,02%.379
.Zarządzenie Nr 24/20060,02%.421
.Zarządzenie Nr 25/20060,02%.445
.Zarządzanie Nr 26/20060,02%.440
.Zarządzenie Nr 27/20060,01%.254
.Zarządzenie Nr 28/20060,01%.260
.Zarzadzenie Nr 29/20060,01%.275
.Zarządzenie Nr 31/20060,01%.257
.Zarzadzenie Nr 32/20060,01%.241
.Zarządzenie 33/060,01%.300
.Zarządzenie Nr 29/20060,00%.83
.Zarządzenie Nr 30/20060,01%.249
.Zarządzenie Nr 36/20060,01%.284
.Zarządzenie Nr 35/20060,01%.256
.Zarządzenie Nr 37/20060,01%.275
.Zarządzenie Nr 38/20060,01%.294
.Zarządzenie Nr 34/20060,01%.252
.Zarządzenie Nr 39/20060,01%.258
.Zarzadzenie Nr 40/20060,01%.263
.Zarządzenie Nr 41/20060,01%.265
.Zarządzenie Nr 42/20060,02%.313
.Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy0,27%.5513
.Przetarg nieograniczony na remont Stacji Uzdatniania Wody w Staroźrebach0,01%.189
.Przetarg nieograniczony na remont Stacji Uzdatniania Wody w Rogowie0,01%.243
.Karta A-1/060,02%.447
.Karty B0,02%.451
.Karty H0,03%.545
.Karty I0,05%.951
.Karty F0,02%.508
.Karty G0,02%.479
.Karty E0,02%.498
.Karty D0,02%.459
.Karty C0,02%.425
.Oświadczenia Majątkowe za 2006 r.0,15%.3117
.Zarządzenie Nr 1/2007 - w sprawie zaciągniecia krótkoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w 2007 r.0,01%.236
.Zarządzenie Nr 2 /2007 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staroźrebach. Zmian w regulaminie konkursu na stanowisko Dyre0,01%.228
.Zarządzenia 20070,01%.244
.Zarządzenia 20070,01%.234
.Zarządzenie Nr 3/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy Staroźreby na 2007 r.0,01%.239
.Zarządzenie nr 4/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staroźrebach0,02%.363
.Zarzadzenie Nr 3/2007 w sprawie przyjęcia ukladu wykonawczego budżetu gminy Staroźreby na 2007 r.0,01%.240
.Zarządzenie Nr 5/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej0,01%.246
.Zarzadzenie Nr 7/2007 w sprawie ustalenia wysokości należności przysługującej pracownikom Urzędu gminy Staroźreby oraz pracownikom jednostek organizacyjnych z tytułu podróży służbowej odbytej własnym0,01%.267
.Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2007 r.0,01%.243
.Zarządzenie Nr 15/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2007 r.0,01%.256
.Zarządzenie nr 9/2007 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności dot. postępowania z dokumentacją z wyborów do organów jednostek samorzadu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 12 list0,01%.237
.Zarządzenie nr 10/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2007 r.0,01%.248
.Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2007 r.0,01%.237
.Zarządzenie nr 11/2007 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminyu w Staroźrebach".0,01%.249
.Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej0,01%.254
.Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców na zadania inwestycyjne prowadzone prz0,01%.232
.Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2006 r.0,01%.236
.Uchwała Nr 1/I/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Staroźrebach0,01%.271
.Uchwała Nr 2/I/2006 w sprawie wyboru 2 wiceprzewodniczących rady gminy w Staroźrebach0,01%.221
.Uchwała Nr 3 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy w Staroźrebach0,01%.220
.Uchwała Nr 5/III/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2006 r.0,01%.206
.Uchwała Nr 6/III/2006 w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.0,01%.251
.Uchwala nr 7/III/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Staroźreby na 2007 r.0,01%.241
.Uchwała Nr 8/III/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Staroźreby.0,01%.233
.Uchwała Nr 4/III/2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Staroźreby na rok 20070,01%.241
.Uchwała Nr 9/IV/2007 w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectwa na kadencję 2007-20110,01%.225
.Uchwała nr 10/IV/2007 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Staroźreby0,01%.300
.Uchwała Nr 11/IV/2007 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Staroźrebach0,01%.240
.Uchwała Nr 12/V/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2007 r.0,01%.203
.Uchwała Nr13/V/2007 w sprawie przystąpienia Gminy Staroźreby do projektu "Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego"0,02%.325
.Uchwała Nr 14/V/2007 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacaniania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.0,01%.247
.Uchwala Nr 15/V/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2007 r. na poczet pokrycia kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakladowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w P0,01%.229
.Uchwala nr 16/V/2007 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2007 r.0,01%.261
.Uchwała Nr 17/V/2007 w sprawie: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Staroźreby na lata 2007-20090,01%.243
.Uchwała nr 18/VI/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Staroźrebach za 2006 r.0,01%.222
.Uchwała Nr 20/VI/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007 r.0,01%.223
.Uchwala Nr 19/VI/2007 w sprawie Ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Staroźrebach0,01%.237
.Uchwała Nr 21/VI/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.0,01%.215
.Uchwała Nr 24/VII/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dziackiem i Rodziną na lata 2007-20120,02%.316
.Uchwała Nr 23/VII/2007 w sprawie ustalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Staroźreby na lata 2007-200120,05%.1080
.Uchwała Nr 22/VI/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr 13/V/2007 r. w sprawie przystapienia Gminy Staroźreby wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu "Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci0,01%.231
.Uchwała nr 29/VIII/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2007 r.0,01%.212
.Uchwała Nr 28/VII/2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr 210/XXXIX/2006 Rady Gminy w Staroźrebach0,01%.224
.Uchwała Nr 26/VII/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2007 r.0,01%.216
.Uchwała Nr 30/VIII/2007 w sprawie zaciągnięcia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie0,01%.241
.Uchwała Nr 25/VII/2007 w sprawie ustalenia na terenie gminy Staroźreby liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.0,01%.273
.Uchwała nr 27/VII/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staroźreby"0,01%.289
.Uchwała Nr 31/VIII/2007 w sprawie przystapienia do sporzadzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staroźreby"0,01%.289
.Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu sportowego w Staroźrebach, pow. Płocki, woj. mazowieckie0,01%.148
.Przetarg nieograniczony - modernizacja nawierzchni drogi i budowa chodników na ul. Szkolnej i Sienkiewicza w Staroźrebach\0,00%.5
.Modernizacja nawierzchni drogi i budowa chodników na ul. Szkolnej i Sienkiewicza w Staroźrebach0,00%.2
.Przetarg nieograniczony - "Modernizacja nawierzchni drogi i budowa chodników na ul. Szkolnej i Sienkiewicza w Staroźrebach.0,00%.1
.Przetarg nieograniczony - Modernizacja nawierzchni drogi i budowa chodników na ul. Szkolnej i Sienkiewicza w Staroźrebach0,00%.1
.Przetarg nieograniczony - Modernizacja nawierzchni drogi i budowa chodników na ul. Szkolnej i Sienkiewicza w Staroźrebach.0,00%.93
.Modernizacja drogi gruntowej gminnej Słomkowo-Ostrzykowo Gmina Staroźreby0,00%.92
.Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: \0,01%.260
.Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Staroźreby0,01%.256
.Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa stadionu sportowego w Staroźrebach0,01%.248
.Przetarg nieograniczona - Wyposażenie i remont Szkoły Podstawowej w Staroźrebach0,01%.182
.Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami we wsi Rogowo Falęcin gm. Staroźreby0,01%.145
.Ogłoszenie o wyniku przetargu - "Modernizacja drogi gruntowej gminnej Słomkowo - Ostrzykowo gm. Staroźreby"0,01%.253
.Ogłoszenie o wynikach przetargu "Modernizacja nawierzchni drogi i budowa chodników na ul. Szkolnej i Sienkiewicza w Staroźrebach"0,01%.240
.Ogłoszenie o wynikach przetargu„Wyposażenie i remont Szkoły Podstawowej w Staroźrebach"0,01%.259
.Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami we wsi Rogowo Falęcin gm. Staroźreby0,01%.305
.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki odpadami za lata 2004-20060,02%.491
.Zarzadzenie Nr 22/2007 w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 200 7 r.0,01%.214
.Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie:Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Staroźrebach.0,01%.230
.Zarzadzenie Nr 31/2007 w sprawie: Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej0,01%.207
.Zarzadzenie Nr 34/2007 w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2007 r.0,01%.228
.Zarzadzenie Nr 38/2007 w sprawie: projektu uchwały budżetowej0,01%.230
.Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie: ustalenia wysokości nalezności przysługującej pracownikom Urzędu Gminy Staroźreby oraz pracownikom jednostek organizacyjnych z tytułu podróży służbowej odbytej własny0,01%.242
.Zarządzenie Nr 48/2007 w sprawie okreslenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na ter0,01%.247
.Zarządzenie Nr 47/2007 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2007 r.0,01%.222
.Zarzadzenie Nr 46/2007 w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2007 r.0,01%.214
.Zarządzenie Nr 45 w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2007 r.0,01%.219
.Zarządzenie Nr 44/2007 w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2007 r.0,01%.227
.Zarządzenie nr 43/2007 w sprawie: podjęcia działań w związku z wystapieniem na terenie województwa mazowieckiego ognisk ptasiej grypy.0,01%.226
.Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2007 r.0,01%.221
.Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2007 r.0,01%.236
.Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2007 r.0,01%.242
.Zarzadzenie Nr 37/2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2007 r.0,01%.213
.Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2007 r.0,01%.222
.Zarządzenie Nr 33/2007 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2007 r.0,01%.222
.Zarzadzenie Nr 35/2007 w sprawie: ustalenia wysokosci nalezności przysługujacej pracownikom Urzedu Gminy Staroźreby oraz pracowników jednostek organizacyjnych z tytułu podróży słuzbowej odbytej wlasny0,01%.214
.Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Gminie Staroźreby0,01%.208
.Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 8/2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania0,01%.229
.Zarzadzenie Nr 20/2007 w sprawie: powołania Gmionnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.0,01%.228
.Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za okres I półrocza 2007 r.0,01%.226
.Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych0,01%.219
.Budżet 20080,09%.1814
.Uchwała Nr 33/2007 w sprawie: nadania nazw ulicom0,01%.213
.Uchwała Nr 44/XI/2007 w sprawie: okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podsatku na rok 20080,01%.198
.Uchwała Nr 43/XI/2007 w sprawie: okreslenia stawek podatku od nieruchomości0,01%.211
.Uchwala Nr 48/XI/2007 w sprawie: sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Staroźreby0,01%.237
.Uchwała Nr 46/XI/2007 w sprawie: ustalenia oplaty od posiadania psów, zwolnień, terminu płatnosci oraz jej poboru.0,01%.201
.Uchwała Nr 32/2007w sprawie: powolania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników0,01%.205
.Zarządzenie Nr 23/2007 w srawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2007 r.0,01%.218
.Zarzadzenie nr 27/2007 w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2007 r.0,01%.202
.Zarządzenie Nr 25/2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wyposażenia i remont Szkoły Podstawowej w Staroź0,01%.226
.Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2007 r.0,01%.205
.Uchwała Nr 40/X/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2007 r.0,01%.236
.Zarządzenie nr 24/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców na budowę sieci wodociągowej wraz z pr0,01%.226
.Uchwała Nr 49/XI/2007 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2007 r.0,01%.210
.Uchwała Nr 47/XI/2007 w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Staroźrebach0,01%.211
.Uchwała Nr 45/XI/2007 w sprawie: zatwierdzenia taryf na 2008 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,01%.214
.Uchwała Nr 42/XI/2007 r. w sprawie: ustalenia formularza deklaracji podatki leśnego0,01%.211
.Uchwała Nr 41/XI/2007 w sprawie: obniżenia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Staroźreby.0,01%.211
.Uchwała Nr 52/XII/2007 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Staroźreby na 2008 rok0,01%.229
.Uchwała Nr 51/XII/2007 w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.0,01%.212
.Uchwała Nr 55/XIII/2008 w sprawie: uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Staroźrebach na 2008 rok.0,01%.210
.Uchwała Nr 56/XIII/2008 w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 23/VII/2007 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: ustalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy0,01%.226
.Uchwała Nr 50/XII/2007 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Staroźreby na rok 20080,01%.232
.Uchwała Nr 54/XIII/2008 w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staroźreby w zakresie terenów elsploatacji kopalin0,01%.271
.Uchwała Nr 53/XII/2007 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2007 r.0,01%.220
.Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie: w sprawie Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych0,01%.215
.Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia badania zużycia paliwa przez gminny samochód specjalny pożarniczy marki Volkswagen T40,01%.219
.Zarzadzenie Nr 18/2007 w sprawie : powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na zadanie inwestycyjne prowadzone prz0,01%.218
.Uchwała Nr 38/IX/2007 w sprawie: zatwierdzenia bilasu i rachunku wyników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze za okres rozliczeniowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.0,01%.219
.Uchwała Nr 39/X/2007 w sprawie: wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz w Sądzie Rejonowym w Płocku, na kadencję lat 2008-20110,01%.233
.Uchwała Nr 35/IX/2007 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Staroźreby z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Staroźreby".0,01%.217
.Uchwała Nr 37/IX/2007 w sprawie: Zaciagniecia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007 r.0,01%.222
.Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Staroźreby w okresie od 06.04.2008 do 05.04.2010r0,00%.42
.Uchwała Nr 34/2007 w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych dróg: Nr 2922W Goszczyno-Rostkowo-Krzywanice, Nr 2915W Staroźreby Kolonia- Warszewka, n0,01%.223
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Staroźreby w okresie od 06.04.2008 do 05.04.20100,01%.205
.Przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rogowo, Strzeszewo, Góra, Zdziar, Smardzewo, Przeciszewo, Begno, Dłużniewo, Krzywanice, Rostkowo-Malanowo, Bromierzyk Gm.0,02%.424
.Uchwala Nr 61/XIV/2008 w sprawie: ustalenia najwyższego wynagrodzenia w 1-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania0,01%.252
.Uchwala Nr 60/XIV/2008 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś gm. Staroźreby.0,01%.229
.Uchwała Nr 58/XIV/2008 w sprawie: przyjęcia gminnego programu aktywnosci lokalnej na lata 2008-20130,01%.245
.Uchwała Nr 64/XIV/2008 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2008 r.0,01%.266
.Uchwała Nr 59/XIV/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na 2008 r., na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku, nietrzeźwych mieszkańców Gminy Staroźreby, którzy nie uregulu0,01%.193
.Uchwala Nr 63/XIV/2008 w sprawie: ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli i okreslenia dla szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby rodzaju świadczeń0,01%.265
.Uchwala Nr 62/XIV/2008 w sprawie: regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Staroźreby na rok 2008.0,01%.217
.Uchwala Nr 57/XIV/2008 w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 45/XI/2007 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2008 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbi0,01%.213
.Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rogowo, Strzeszewo, Góra, Zdziar, Smardzewo, Przeciszewo, Begno, Dłużniewo, Krzywanice, Rostkowo-Malanowo, Bromierzyk Gm. Staroźreby0,01%.225
.Elekstroniczna Skrzynka Podawcza0,06%.1299
.Uchwała Nr 65/XV/2008 w sprawie udzielenia absolutoriumWójtowi Gminy w Staroźrebach za 2007 rok.0,01%.227
.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ0,06%.1190
.Remont i wyposażenie budynku Gimnazjum w Nowej Górze, gm. Staroźreby, pow. płocki, woj. mazowieckie.0,02%.332
.Uchwała Nr 66/XVI/2008 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2008 r.0,01%.214
.Uchwała Nr 69/XVI/2008 w sprawie: przystapienia gminy Staroźreby do realizacji projektu systemowego w ramach podddzialania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.0,01%.235
.Uchwała Nr 68/XVI/2008 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 r.0,01%.235
.Uchwała Nr 67/XVI/2008 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2008 r.0,01%.232
.Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Staroźrebach wraz z budową sieci wodociągowej gm. Staroźreby pow. płocki, woj. mazowieckie0,02%.386
.Remont i wyposażenie budynku Gimnazjum w Nowej Górze, gm. Staroźreby, pow. płocki, woj. mazowieckie.0,00%.2
.Remont i wyposażenie budynku Gimnazjum w Nowej Górze, gm. Staroźreby, pow. płocki, woj. mazowieckie.0,01%.201
.BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ OGRODZENIA NA STADIONIE W STAROŹREBACH0,02%.439
.Dostawa fabrycznie nowego autobusu 37 miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich.0,00%.2
.1. Dostawa fabrycznie nowego autobusu 37 miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich.0,00%.2
.Dostawa fabrycznie nowego autobusu 37 miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich.0,01%.303
.Dostawa fabrycznie nowego autobusu 37 miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich0,01%.195
.Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Staroźrebach wraz z budową sieci wodociągowej gm. Staroźreby pow. płocki, woj. mazowieckie0,01%.215
.Dostawa fabrycznie nowego autobusu 37 miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzk0,02%.342
.Modernizacja nawierzchni drogi na ul. Głowackiego w Staroźrebach0,02%.393
.MODERNIZACJA DROGI GRUNTOWEJ GMINNEJ MARYCHNÓW – PRZEDBÓRZ od km 0+000 do km 2+3000,02%.424
.Modernizacja nawierzchni drogi na ul. Głowackiego w Staroźrebach0,01%.203
.Modernizacja nawierzchni drogi na ul. Głowackiego w Staroźrebach0,00%.5
.BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ OGRODZENIA NA STADIONIE W STAROŹREBACH0,01%.216
.MODERNIZACJA DROGI GRUNTOWEJ GMINNEJ MARYCHNÓW – PRZEDBÓRZ od km 0+000 do km 2+300”0,01%.221
.Dostawa używanego średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach0,02%.330
.Dostawa używanego średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach0,01%.223
.Zarządzenie Nr 9/2008 z dnia 24.04.2008 r. w sprawie: Insrtukcji archiwalnej Urzędu Gminy Staroźreby.0,01%.302
.Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 19 marca 2008 w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2007 rok oraz przedłożenie sprawozdania z wykonania planu finansowego s0,01%.303
.Zarzadzenie Nr 11/2008 z dnia 08 maja 2008 r. w sprawie: Regulaminu wypłaty zaliczki0,01%.261
.Zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia Gminy Staroźreby.0,01%.294
.Zarządzenie Nr 4/2008 z dnia 4 marca 2008 w sprawie: powołania Zespołu Roboczego do opracowania planu działania w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Staroźreby.0,01%.247
.Zarządzenie Nr 2/2008 z dnia 15 stycznia2008 w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy Staroźreby na 2008 rok.0,01%.284
.Zarzadzenie Nr 10/2008 r. z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,01%.272
.Zarządzenie Nr 8/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,01%.286
.Zarządzenie Nr 7/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,01%.291
.Zarządzenie Nr 3/2008 z dnia 08 lutego 2008 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o ocenę na wyłonien0,01%.298
.Zarządzenie Nr 16/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: powolania Komisji do przeprowadzenia czynnosci dot. postępowania z dokumentacją z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Srnatu Rze0,01%.274
.Zarzadzenie Nr 22/2008 r. z dnia 11.07.2008 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejski0,01%.251
.Zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 05 sierpnia 2008 r. w sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2008 r.0,01%.249
.Zarzadzenie Nr 28/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,01%.279
.Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,01%.224
.Zarzadzenie Nr 20/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na0,01%.235
.Zarządzenie Nr 21/2008 z dnia 10.07.2008 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.0,01%.245
.Zarzadzenie Nr 27/2008 z dnia 08.08.2008 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wy0,01%.274
.Zarzadzenie Nr 26/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 w sprawie" zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na sinansowanie przejściowego deficytu bużetowego w 2008 r.0,01%.296
.Zarządzenie Nr 32/2008 z dnia 12 września 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,01%.268
.Zarzadzenie Nr 35/2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,01%.285
.Zarządzenie Nr 1/2008 z dnia 15.01.2008 r. w sprawie: wprowadzenia \\0,01%.276
.Zarządzenie Nr 36/2008 z dnia 30 wrzesnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,02%.315
.Zarządzenie Nr 34/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego0,01%.259
.Zarzadzenie Nr 33/2008 z dnia 25 wrzesnia 2008 r. w sprawie powolania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.0,01%.254
.Zarzadzenie Nr 31/2008 z dnia 12 wrzesnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,01%.261
.Zarządzenie Nr 30/2008 z dnia 08.09 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,01%.273
.Zarzadzenie Nr 29/2008 z dnia 29.08.2008 r. w sprawie: powolania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wy0,01%.246
.Zarzadzenie Nr 23/2008 z dnia 21 lipca 2008 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego oraz utworzenia Gminnego Punktu Kontaktowego.0,01%.242
.Zarzadzenie Nr 24/2008 z dnia 22 lipca 2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dostawy dla Gminy0,01%.251
.Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na0,01%.239
.Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany bużeru gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,01%.258
.Zarządzenie nr 12/2008 z dnia 12 maja w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,01%.248
.Zarzadzenie Nr 13/2008 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,01%.266
.Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2008 r.0,01%.255
.BUDŻET 20090,08%.1694
.Uchwała Nr 73/XVIII/2008 w sprawie: procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowosci materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu0,01%.217
.Uchwała Nr 74/XVIII/2008 w sprawie: Zarządzania poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzania za inkaso.0,01%.208
.Uchwała Nr 71/XVII/2008 w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Staroźreby ma lata 2007-2013".0,01%.257
.Uchwała Nr 72/XVII/2008 w sprawie: przystąpienia do sporzadzania "zmiany studium uwaruńkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby".0,01%.251
.Uchwała Nr 112/XXIII/2009 w sprawie: zatwierdzenia :Planu Odnowy Miejscowości Nowa Góra na lata 2007-2013\0,01%.258
.Uchwała Nr 111/XX/III/2009 w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.0,01%.256
.Uchwała Nr 110/XXIII/2009 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na 2009 r., na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku, nietrzeźwych mieszkańców Gminy Staroźreby, którzy nie ureg0,01%.273
.Uchwała Nr 109/XXII/2009 w sprawie: realizacji projektu systemowego \0,01%.239
.Uchwała Nr 108/XXII/2009 w sprawie: stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego.0,01%.251
.Uchwala Nr 107 /XXII/2009 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżeto0,01%.245
.Uchwała Nr 106/XXII/2009 w sprawie: uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Staroźrebach na 2009 r.0,01%.230
.Uchwała Nr 105/XXI/2008 w sprawie: wysokosci ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej strazy pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez P0,01%.239
.Uchwała Nr 104/XXI/2008 w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów0,01%.261
.Uchwała Nr 103 /XXI/2008 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Staroźreby na 2009 rok.0,01%.241
.Uchwała Nr 102/XXI/2008 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.0,01%.234
.Uchwała Nr 101 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Staroźreby na rok 20090,01%.240
.Uchwała Nr 100/XX/2008 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2008 r.0,01%.252
.Uchwała Nr 99/XX/2008 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we wsi Staroźreby0,01%.240
.Uchwała Nr 98/XX/2008 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we wsi Bromierzyk Wieś Gm. Staroźreby0,01%.258
.Uchwała Nr 97/XX/2008 w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżenia czynszu0,01%.224
.Uchwała Nr 96/XX/2008 w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Staroźrebach0,01%.227
.Uchwała Nr 95/XX/2008 w sprawie: zatwierdzenia taryf na 2009 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.0,01%.231
.Uchwała Nr 94/XX/2008 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 20090,01%.196
.Uchwała Nr 93/XX/2008 w sprawie: określenia stwaek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.0,01%.283
.Uchwała Nr 92/XX/2008 w sprawie: ustalenia podstwy wymiaru podatku leśnego.0,01%.204
.Uchwała Nr 90/XIX/2008 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Staroźreby na lata 2008-2011.0,01%.201
.Uchwała Nr 89/XIX/2008 w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy Staroźreby oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.0,01%.199
.Uchwała Nr 88/XIX/2008 w sprawie: zatwierdzania do realizacji projektu systemowego nr KL/01319/08/7.1.1 \0,01%.213
.Uchwała Nr 87/XIX/2008 w sprawie: uchylenia uchwały nr 83/XVIII/2008 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 września 2008r , w sprawie: o przystapieniu Gminy Staroźreby do współpracy z innymi gminami oraz o0,01%.205
.Uchwała Nr 86/XIX/2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr 25/VII/2007 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 maja 2007r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Staroźreby liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowa0,01%.203
.Uchwała Nr 85/XIX/2008 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2008 r.0,01%.215
.Uchwała Nr 84/XIX/2008 w sprawie: wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśniego, od nieruchomości oraz opłat od posiadania psów.0,01%.215
.Uchwała Nr 83/XVIII/2008r w sprawie: o przystapienie Gminy Staroźreby do współpracy z innymi gminami oraz o udzieleniu pomocy - na zasadzie wzajemności, w tym: pomocy rzeczowej i finansowej - na 20080,01%.213
.Uchwała Nr 82/XVIII/2008 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2008 r.0,01%.224
.Uchwała Nr 81/XVIII/2008 zmieniająca uchwałę Nr 23/VII/2007 w sprawie ustalenia aktualizacji Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemow Społecznych Gminy Staroźreby na lata 2007-20120,01%.210
.Uchwała Nr 80/XVIII/2008 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Staroźreby - dz. nr ewid 269/2, 269/30,01%.249
.Uchwała Nr 75/XVIII/2008 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2008 r.0,01%.214
.Uchwała Nr 79/XVIII/2008 r. w sprawie: realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.0,01%.198
.Uchwała Nr 77/XVIII/2008r. w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie0,01%.188
.Uchwała Nr 76/XVIII/2008 w sprawie: Zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.0,01%.207
.Uchwała Nr 78/XVIII/2008 w sprawie: wydzierżawienia gminnych nieruchomości rolnych.0,01%.197
.OBWODY GŁOSOWANIA0,01%.213
.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-20080,02%.468
.Program Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Staroźreby0,03%.700
.Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Staroźreby 2008-20150,03%.638
.Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Staroźrebach w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012, 09-440 Staroźreby, ul. Wiatraczna 14 dz.nr 117/130,02%.489
.Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Nowej Górze w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012", 09-440 Staroźreby, ul. Szkolna 6, dz. nr 153/20,02%.442
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Staroźrebach, ul. Wiatraczna 14, 09-440 Staroźreby, dz. nr 117/130,00%.1
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Staroźrebach, ul. Wiatraczna 14, 09-440 Staroźreby, dz. nr 117/130,01%.260
.Pytania i odpowiedzi do SIWZ - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowej Górze w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012, Nowa Góra, ul. Szkolna 6, 09-440 Staroźreby, dz. nr 153/20,01%.130
.Pytania i odpowiedzi do SIWZ - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowej Górze w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012, Nowa Góra, ul. Szkolna 6, 09-440 Staroźreby, dz. nr 153/20,01%.135
.Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RRiGK.271.9.2011-Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.100.000 zł na pokrycie wkładu własnego zadania współfinansowa0,00%.29
.UWAGA: Przedłużenie terminu składania ofert do 07 lipca 2009 roku - Przetarg nieograniczony: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Nowa Góra,0,01%.158
.Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Staroźrebach0,02%.394
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Nowa Góra, 09-440 Staroźreby, ul. Szkolna 6, dz. nr 1530,01%.298
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Staroźrebach0,01%.216
.MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI NA UL. POLNEJ W STAROŹREBACH0,02%.378
.Modernizacja nawierzchni drogi na ul. Polnej w Staroźrebach0,00%.1
.Modernizacja nawierzchni drogi na ul. Polnej w Staroźrebach0,01%.225
.Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Smardzewie0,00%.2
.Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Smardzewie0,02%.496
.Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Smardzewie".0,01%.215
.Budowa placu zabaw we wsi Staroźreby0,02%.479
.Pytania i odpowiedzi - Budowa placu zabaw we wsi Staroźreby0,02%.386
.Pytania i odpowiedzi - Budowa placu zabaw we wsi Staroźreby0,00%.51
.INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW0,03%.675
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa placu zabaw we wsi Staroźreby0,01%.226
.Remont ulicy Kościelnej i Wieczorka w Staroźrebach0,03%.580
.Nabór partnerów do projektu OPS0,02%.333
.Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na remont ul. Kościelnej i Wieczorka0,02%.436
.Modyfikacja SIWZ Remont ulicy Kościelnej i Wieczorka w Staroźrebach0,00%.1
.Modyfikacja SIWZ Remont ulicy Kościelnej i Wieczorka w Staroźrebach0,00%.8
.Modyfikacja SIWZ Remont ulicy Kościelnej i Wieczorka w Staroźrebach0,00%.1
.Modyfikacja SIWZ Remont ulicy Kościelnej i Wieczorka w Staroźrebach0,00%.1
.Modyfikacja SIWZ Remont ulicy Kościelnej i Wieczorka w Staroźrebach0,02%.392
.Zmiana treści ogłoszenia na remont ulicy Kościelnej i Wieczorka w Staroźrebach0,02%.459
.Ogłoszenie o wyborze partnerów do projektu OPS0,01%.245
.Wykonanie projektu oświetlenia hybrydowego ulicznego dla 30 sztuk lamp zlokalizowanych na terenie Gminy Staroźreby - ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 14 tyś. euro0,02%.433
.Ogłoszenie o wyborze oferty na Wykonanie projektu oświetlenia hybrydowego ulicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego dla 30 sztuk lamp zlokalizowanych0,01%.228
.Uchwała nr 114/XXIV/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwaly nr 105/XXI/2008 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP kt0,01%.220
.Uchwała Nr 118/XXV/2009 r. z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staroźreby na lata 2008-20320,01%.259
.Uchwala Nr 124/XXVI/2009 r. z dnia 16 czewca 2009 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Staroźreby.0,01%.241
.Uchwała nr 126/XXVII/2009 r z dnia 03 lipca2009 r. w sprawie: sprzedaży lokalu użytkowego.0,01%.217
.Uchwała nr 129/XXVII/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie: zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Staroźreby.0,01%.236
.Uchwała nr 130/XXVII/2009 z dnia 3 lipca 2009 w sprawie: nabycia nieruchomości położonej we wsi Góra Nowa gm. Staroźreby.0,01%.244
.Uchwala nr 150/XXXII/2009 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Staroźrebach na 2010 r.0,01%.237
.Uchwała Nr 151/XXXII/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.0,01%.236
.Uchwała nr 152/XXXII/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości/0,01%.250
.Uchwała Nr 149/XXXi/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2009 r.0,01%.212
.Uchwała nr 148/XXXI/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2009 r.0,01%.223
.Uchwala Budżetowa na rok 2010 Nr 143/XXXI/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.0,01%.252
.Uchwała Nr 127/XXVII/2009 z dnia 03 lipca 2009 r. w sprawie: zbycia nieruchomości.0,01%.228
.Uchwala Nr 136/XXIX/2009 z dnia 28 wrzesnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą \0,01%.244
.Uchwała nr 137/XXIX/2009 r. z dnia 28 września 2009 r. w sprawie: zagwarantowania środków finansowych w budżecie Gminy Staroźreby na realizację zadania \0,01%.223
.Uchwala nr 146/XXXI/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze za okres rozliczeniowy od 1.01.0,01%.238
.Uchwala nr 147/XXXI/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku wynikow Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze za okres rozliczeniowy od 1.01.0,01%.228
.Uchwała nr 153/XXXII/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.0,01%.259
.Uchwała nr 142/XXX/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2009 r.0,01%.235
.Uchwała 139/XXX/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.0,01%.247
.Uchwała nr 134/XXVIII/2009r. z dnia 4 wrzesnia 2009 r w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dl0,01%.227
.Uchwała Nr 131/XXVII/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie: \0,01%.222
.Uchwała nr 120/XXV/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół.0,01%.206
.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Staroźreby w okresie od 06.04.2010 do 05.04.20120,02%.336
.Zarządzenie nr 1/2009 z dnia 5 stycznia w sprawie: przyjęcia ukladu wykonanwczego budżetu gminy Staroźreby ma 2009 r.0,01%.231
.Uchwala Nr 154/XXXII/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadania \0,01%.283
.Uchwała Nr 145/XXXI/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Staroźreby na 2010 rok.0,01%.231
.Uchwała nr 144/XXXI/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.0,01%.225
.Uchwała nr 141/XXX/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na 2010 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.0,01%.225
.Uchwała nr 140 /XXX/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transpotrowych i zwolnień w tym podatku na rok 20100,01%.216
.Uchwała nr 138/XXX/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie: obniżenia podsatwy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Staroźreby.0,01%.231
.Uchwała Nr 135/XXVIII/2009 r. z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kred0,01%.214
.Uchwała 133/XXVIII/2009 z dnia 4 wrzesnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2009 r.0,01%.218
.Uchwała Nr 132/XXVIII/2009 z dnia 4 wrzesnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2009 r.0,01%.246
.Uchwała Nr 128/XXVII/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gminy Staroźreby, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowani0,01%.233
.Uchwała nr 125/XXVI/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Staroźreby.0,01%.235
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Staroźreby w okresie od 06.04.2010 do 05.04.20120,01%.198
.Uchwała nr 113/XXIV/2009 z dnia 25 marca 2009 r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2009 r.0,01%.230
.Uchwała nr 117/XXV?2009 z dnia 24 kwietnia w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Staroźreby na lata 2008-20150,01%.216
.Uchwała Nr 116/XXV/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Staroźrebach za 2008 r.0,01%.210
.Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 1.10.2009 r. w sprawie: powolania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ni0,01%.285
.Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29.06.2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rtybie przetargu0,01%.216
.Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29. 06.2009 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej.0,01%.221
.Zarządzenie nr 46/2009 Wójta Gminy w Staroźrebach z dnia 13.11.2009 r w sprawie: projektu uchwały budżetowej.0,01%.230
.Zarządzenie nr 2/2009 Wójta Gmimy w Staroźrebach z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie:Zarządzenie nr 1/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości należności przysługującej pracowni0,01%.272
.Zarządzenie Nr 56/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 30.12.2009 r. w sprawie: zminy budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.214
.Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 15.04.2009 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparc0,01%.225
.Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 19 marca w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.243
.Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 15.04.2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Parcowników Urzędu Gminy w Staroźrebach.0,01%.264
.Zarzadzenie nr 11/2009 Wójta Gminy Straoźreby z dnia 19.05.2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.263
.Zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wybor0,01%.230
.Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 5.02.2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o0,01%.227
.Zarządzenie nr 5/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Styaroźreby za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wy0,01%.249
.Zarzadzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 12.05.2009 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.0,01%.257
.Uchwała nr 156/XXXIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 26 marca 2010 r. zmieniającą Uchwałę Budżetowoą Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.0,01%.250
.Zarządzenia Nr 1/10 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetagowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykon0,01%.258
.Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 30 marca 2010 r. z dnia 30 marca 20101 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.0,02%.363
.Zarządzenie nr 53.09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 14.12.2009 r. z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie: utworzenia Stalegfo Dyżuru Wójta Gminy Staroźreby na potrzeby podwyższania gotowosci obronnej pańs0,01%.246
.Zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 26 .05.2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.241
.Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Staroxreby z dnia 02.06.2009 w sprawie: powołania Komisji konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.0,01%.252
.Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 02.06.2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wyko0,01%.243
.Zarządzenie nr 20/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 02.06.2009 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Progtramu Wsparcia O0,01%.253
.Zarzadzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.238
.Zarzadzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 27 .05.2009 r. w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urzad Gminy Star0,01%.300
.Zarządzenie nr 15/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.05.2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 10/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborc0,01%.250
.Uchwała nr 157/XXXIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. i spłatę wcześni0,01%.242
.Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrow0,01%.264
.Uchwała Nr 155/XXXIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Staroźreby środków na fundusz sołecki.0,01%.280
.Zarządzenie Nr 25/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 25.06.2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.237
.Zarządzenie nr 26/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 .06.2009 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej.0,01%.216
.Zarzadzenie nr 21/09 Wójta Gminy Staroxreby z dnia 04.06.2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.243
.Zarządzenie nr 30/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29. 06.2009 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej.0,01%.222
.Zarządzenie nr 22/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 4 .06.2009 r. w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu.0,01%.238
.Zarzadzenie nr 27/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania komisji egazaminacyjnej.0,01%.232
.Zarządzenie nr 24/09 Wojta Gminy Staroźreby z dnia 25.06.2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.246
.Zarządzenie Nr 32/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.223
.Zarządzenie nr 39/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28 wrzesnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.242
.Zarządzenie Nr 35/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,02%.314
.Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 wrzesnia 2009 r. w sprawie: zminy budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.241
.Zarządzenie Nr 36/09Wójta Gminy Staroźreby z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.289
.Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy w Staroźrebach z dnia 5 08.2009 r w sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2009 r.0,01%.261
.Zarządzenie nr 38/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 18 września 2009 r. w sprawie: Zaciągnięcia krotkoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie przejsciowego deficytu budżetowego w 2009 r.0,02%.310
.Zarządzenie nr 33/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28 lipca 2009 r w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.229
.Zarządzenie Nr 37/09 Wójta Gminy Staroźreby w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.240
.Zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29. 06.2009 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej.0,01%.225
.Uchwała Nr 123/XXVI/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 3/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. dot. powołania stałych Komisji Rady Gminy w Staroźrebach.0,01%.211
.Uchwała nr 121/XXVI/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r.w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Staroźreby środków na fundusz sołecki.0,01%.212
.Uchwała Nr 122/XXVI/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2009 r.0,01%.223
.Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 września 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.237
.Zarządzenie nr 52/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia14.12.2009 r. w sprawie: zminy budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r. w sprawie: zminy budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.241
.Zarzadzenie nr 47/2009 Wójta Gminy Staropźreby z dnia 18.11.2009 r w sprawie: powolania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na wyłonienie wyko0,01%.212
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby z dnia 10 maja 2010 r.0,01%.199
.Zarządzenie nr 44/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 27.10.09 w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.228
.Zarządzenie nr 43/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 26 .10.2009 w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.235
.Zarzadzenie nr 45/09 Wójta Gminy Starożreby z dnia 30.10.2009 r w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.229
.Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 30.11.2009 r. w sprawie: zminy budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.233
.Zarządzenie nr 50/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 2.12.2009 r. w sprawie: zminy budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r. w sprawie: zminy budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.250
.Zarządzenie Nr 55/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29.12.2009 r. w sprawie: zminy budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.240
.Zarzadzenie Nr 54.09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.226
.Zarządzenie nr 51/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 4.12.2009 r. w sprawie: zminy budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r. w sprawie: zminy budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.248
.Zarządzenie nr 49/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 1.12.2009 r. w sprawie: zminy budżetu gminy w Staroxrebach w 2009 r. w sprawie: zminy budżetu gminy w Staroźrebach w 2009 r.0,01%.237
.Zarządzenie nr 23.09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 05.06.2009 r. w sprawie: Instrukcji sporządzania , obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Staroźrebach.0,01%.224
.Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 15.04.2009 r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.0,01%.217
.Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Staroźreby0,04%.802
.Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.066.234 zł0,02%.358
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.066.234 zł0,01%.222
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Staroźreby0,02%.335
.Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Staroźreby0,02%.440
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrast0,01%.233
.Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła0,02%.335
.Uchwała nr 158/XXXIV/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Staroźrebach za rok 2009.0,01%.206
.Uchwała Nr 160/XXXV/2010 z dnia 20 maja w sprawie: zmieniającą uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.0,01%.198
.Uchwała Nr 161/XXXV/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.0,01%.215
.Uchwala nr 162/XXXVI/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.0,01%.228
.Uchwała nr 163/XXXVI/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o ksztaltowaniu się wieloletniej prognozy finansowe0,01%.230
.Zarządzenie nr 13/2010 wójta Gminy Staroźreby z dnia 14.06.2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wyko0,02%.346
.Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 14.06.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykon0,02%.349
.Zarzadzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: powolania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie gminy Staroźreb0,02%.334
.Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 30.04.2010 roku w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie gminy Staroźreby.0,02%.335
.Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy w Staroźrebach z dnia 30 kwietnia 2010 w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów0,02%.342
.Zarządzenie nr 5/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie: powolania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wyłonie0,01%.267
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p. n. Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przecisz0,01%.261
.Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła0,02%.404
.Zarządzenie Nr 31 /2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie: opracowania i wdrożenia w Urzedzie Gminy w Staroźrebach Systemu Zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001, powoł0,03%.580
.Zarządzenie nr 28/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie: powolania Gminnej Komisji Oceniacjącej ds. oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wspa0,02%.418
.Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany skladu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Sędku0,02%.386
.Zarzadzenie nr 15/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w skutek u0,02%.353
.Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 15 czerwca 2010 w sprawie: zmiany skladu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Sędku0,02%.376
.Zarzadzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie: powołania obwodowych Komisji Wyborczych0,02%.348
.Zarządzenie nr 16/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.0,02%.382
.Zarządzenie nr 18/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany skladu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Smardzewie.0,02%.365
.Zarzadzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28 maja 2010 r. zmieniajace Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.0,02%.314
.Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Staroźreby Z dnia 23.07.2010 r. w sprawie powołaniua komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wyko0,03%.545
.Zarządzenie nr 27/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 19 lipca 2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert skladanych przez uslugodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.0,02%.455
.Zarządzenie nr 26/2010 Wójta gminy Staroźreby z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej0,02%.489
.Zarządzenie nr 30/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.0,02%.457
.Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej.0,02%.411
.Zarządzenie nr 25/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej.0,02%.470
.Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej.0,02%.452
.Zarządzenie nr 19/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 24 czerwca2010 w sprawie: zmiany skladu Obwodowej Komisji WYborczej Nr 3 w Zdziarze Wielki,.0,02%.352
.Zarządzenie nr 22/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.0,01%.289
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,02%.460
.Zarzadzenie nr 20/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Obwodowej komisji Wyborczej Nr 3 w Zdziarze Wielkim0,02%.360
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła0,01%.262
.Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.699.766 zł na sfinansowanie inwestycji w Gminie Staroźreby0,02%.339
.Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n.: Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.699.766 zł na sfinansowanie inwestycji w Gminie Staroźreby0,02%.316
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi p.n.: Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.699.766 zł na sfinansowanie inwestycji w Gminie Star0,01%.242
.Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.699.766 zł na sfinansowanie inwestycji w Gminie Staroźreby0,02%.343
.Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n.:Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.699.766 zł na sfinansowanie inwestycji w Gminie Staroźreby - 341/11/100,02%.358
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28 września 2010 r.0,01%.268
.ISO 90010,21%.4217
.INFORMACJA dot. zgłoszenia kandydatów na radnych i Wójtów.0,02%.338
.Gminna Komisja Wyborcza0,01%.261
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.699.766 zł na sfinansowanie inwestycji w Gminie Staroźreby0,01%.255
.Zarzadzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 14.05.2010 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Budżetowoą Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.0,02%.360
.OBWIESZCZENIE - obwody głosowania0,01%.199
.KOMUNIKAT o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych0,01%.184
.KOMUNIKAT o losowaniu członków do OKW w Zdziarze Wielkim i Przeciszewie0,01%.186
.Uchwala nr 177/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie:L ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Staroźrebach.0,01%.242
.Uchwała nr 174 /XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10.11.2010 r. w sprawie: okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.0,01%.232
.Uchwała Nr 176/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10.11.2010 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na 2011 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.0,02%.319
.Uchwała Nr 175/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Starebach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: okreslenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 20110,01%.245
.Uchwała Nr 173 /XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10.11.2010 r. w sprawie: obniżenia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Staroźreby.0,01%.239
.Uchwała nr 168/XXXVII/2010 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia \0,01%.279
.Uchwała Nr 1/I/2010 Rady Gminy Staroźreby z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Staroźrebach.0,01%.271
.Uchwała nr 2/I/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie: wybory 2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Staroźrebach.0,01%.286
.Uchwała Nr 3/II/2010 Rady Gminy w Staroxrebach z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy w Staroźrebach.0,02%.344
.Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego0,03%.627
.Uchwała Nr 172/XXXVIII/2010 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10.11.2010 r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze0,01%.262
.Uchwala nr 170/XXXVIII/2010 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia \0,01%.252
.Uchwała Nr 171/XXXVIII/2010 Rady Gminy Staroźreb y z dnia 10.11.2010 r. zmieniajaca uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.0,01%.239
.Uchwała nr 169/XXXVIII/2010 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia :Planu Odnowy Miejscowości Nowa Góra na lata 2010-2017.0,01%.249
.Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego0,03%.582
.Budowa Parku Elektroni Wiatrowych w Gminie Staroźreby wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 45 MW0,05%.933
.Uchwała Nr 18/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu okresl0,01%.233
.Budżet 20110,06%.1192
.Uchwała Nr 17/P/2011 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.0,01%.227
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 20100,06%.1212
.Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w m. Staroźreby dz. nr 855, od 0+000 km0,02%.397
.Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby0,04%.861
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa parku wiatrowego0,03%.541
.Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.731.000 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek0,01%.270
.Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRiGK.271.2.2011 - Remont grogi gminnej o nawierzchni nbitumicznej w m. Staroźreby dz. nr 855, od 0+000 km0,01%.261
.Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w m. Staroźreby dz. nr 855, od 0+000 km0,02%.355
.Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr 4/III/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010 r.0,01%.243
.Uchwała Nr 5/III/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2011-20220,01%.239
.Uchwała Nr 6/III/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.0,01%.213
.Uchwala Nr 7/III/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.0,01%.220
.Uchwała Nr 8/III/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdzialania Narkomanii w gminie Staroźreby na 2011 rok.0,01%.230
.Uchwała nr 9/III/2010 r. Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze.0,01%.223
.Uchwała Nr 10/III/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Staroźreby.0,01%.277
.Uchwała Nr 15/IV/2011 Rady Gminy w Staroxrebach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przewdszkolne0,01%.280
.Uchwala Nr 16/IV/2011 Rady Gminy w Staroxrebach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: realizacji projektu "Uczeń na miarę jutra" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddzialania 9.1.2 "Wyrów0,01%.215
.Uchwala nr 20/V/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowej Górze.0,01%.225
.Uchwala nr 19/IV/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie: zaciagniecia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.0,01%.243
.Uchwała Nr 18/IV/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z bud0,01%.219
.Uchwala nr 17/IV/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: przyjecia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.0,01%.218
.Uchwała Nr 14/IV/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na kadencję 2011-20150,01%.257
.Uchwala nr 13/IV/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Staroźreby.0,01%.231
.Uchwala nr 12/IV/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Staroźrebach na 2011 rok.0,01%.227
.Uchwala Nr 11/III/2010 Rady Gminy w Staroxrebach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Staroźrebach.0,01%.252
.Uchwała nr 23/V/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Staroźreby środków na fundusz sołecki.0,01%.238
.Uchwała nr 24/V/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia gminy Staroźreby do realizacji projektu systemowego "Aktywna integracja w gminie Staroźreby" w ramach Pr0,01%.240
.Uchwala nr 20/V/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Nowej Górze.0,01%.135
.Uchwała Nr 22/V/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.0,01%.245
.Uchwała nr 21/V/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Nowej Górze.0,01%.227
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.731.000 zł na spłatę zaciągniętych kredytówi pożyczek0,01%.216
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby0,02%.313
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w m. Staroźreby dz. nr 855, od 0+000km0,01%.283
.Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Staroźrebach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła0,02%.454
.Remont drogi gminnej Przeciszewo Nowe Bromierz o dł. 1,5 km0,02%.437
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania p.n.: Remont drogi gminnej Przeciszewo Nowe-Bromierz o dł. 1,5 km0,01%.206
.Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej p. n.: Budowa hali widowiskow0,00%.100
.Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej p.n.: Budowa hali widowiskowo0,01%.107
.Informacja0,23%.4726
.Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RRiGK.271.10.2011-Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.100.000 zł na pokrycie wkładu własnego zadania współfinansow0,00%.54
.OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 20100,07%.1431
.Uchwala Nr 32 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie: przyznania jewdnorazowej nagrody okolicznościowej Wójtowi Gminy Staroźreby w związku z \0,02%.328
.Uchwała Nr 30/VI/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie: powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdzialania przemocy w rod0,01%.247
.Uchwała Nr 27/VI/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Nowej Górze za okr0,01%.225
.Uchwała Nr 28/VI/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Nowej Górze za okr0,01%.251
.Uchwała Nr 26/VI/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy w Staroźrebach absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.0,01%.241
.Uchwała Nr 29/VI/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - na lata 2011-2013.0,01%.224
.Uchwała nr 25/VI/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 czerwca w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.0,01%.234
.Uchwała Nr 31/VI/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 r.0,01%.224
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby0,03%.546
.Obwieszczenie -Farmy wiatrowe0,00%.4
.Obwieszczenie - Farmy wiatrowe0,08%.1709
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby-zmiana terminów0,01%.166
.Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych0,05%.1085
.Rezygnacja ze sprzedaży napoi alkoholowych0,05%.1050
.Rozpoczęcie działalności do 01.07.2011 r.0,05%.1040
.Działalność gospodarcza po 1 lipca 2011 r.0,05%.1078
.ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO KONSUMPCJI W MIEJSCU SPRZEDAŻY0,05%.1040
.Poświadczenie zgodności wpisu z rejestrem ewidencji działalności gospodarczej0,05%.1041
.Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży0,05%.1042
.Duplikaty decyzji i zaświadczeń0,05%.1097
.Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej0,05%.1088
.Rada Gminy - Informacje0,13%.2693
.Zarządzenie Nr 28/2011Wójta Gminy w Staroźrebach z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komit0,01%.169
.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów0,03%.599
.Zaciągnięcie kredytu bankowego na pokrycie wkładu własnego zadania współfinansowanego ze środków UE p. n.: Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w0,02%.346
.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych0,01%.151
.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STAROŹREBY Z DNIA 30 sierpnia 2011 r.0,01%.182
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Staroźreby na lata 2011-20260,02%.468
.UWAGA: Przedłużenie składania ofert Zaciągnięcie kredytu bankowego na pokrycie wkładu własnego zadania współfinansowanego ze środków UE p. n.: Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły w0,01%.301
.Informacja dot. przyjmowania kandydatów do skladów obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Staroźreby0,01%.165
.Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego ograniczonego.0,00%.2
.Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego ograniczonego.0,00%.1
.Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego ograniczonego.0,00%.1
.Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego ograniczonego.0,02%.427
.INFORMACJA o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej0,01%.157
.Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Staroźreby w spawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych0,00%.77
.Dostawa motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach0,02%.334
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zaciągnięcie kredytu bankowego na pokrycie wkładu własnego zadania współfinansowego ze środków UE p.n.: Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudo0,01%.282
.Wykaz Przewodniczących i zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Staroźreby0,01%.190
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę motopompy dla Ochotniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach0,01%.214
.Usługi szkoleniowe i metodyczne na użytek projektu Uczeń na miarę jutra0,02%.323
.Dostawa materiałów dydaktycznych na użytek projektu Uczeń na miarę jutra0,00%.1
.Dostawa materiałów dydaktycznych na użytek projektu Uczeń na miarę jutra0,02%.336
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby-zmiana terminów0,02%.486
.UWAGA: Zmiania terminu składania ofert na usługę p.n.: Uslugi szkoleniowe i metodyczne na użytek projektu Uczeń na miarę jutra0,01%.275
.UWAGA Zmiana terminu składania ofert na Dostawę materiałów dydaktycznych na użytek projektu Uczeń na miarę jutra0,01%.257
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Usługi szkoleniowe i metodyczne na użytek projektu Uczeń na miarę jutra0,02%.317
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa materiałów dydaktycznych na użytek projektu Uczeń na miarę jutra0,01%.233
.Prowadzenie zajęć z zakresu efektywnej nauki z uwzględnieniem programu Uczeń z charakterem0,01%.292
.Prowadzenie zajęć z języka angielskiego metodą Avalon z uwzględnieniem technik efektywnej nauki0,02%.318
.Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzn0,02%.415
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Prowadzenie zajęć z języka angielskiego metodą Avalon z uwzględnieniem technik efektywnej nauki0,01%.217
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Prowadzenie zajęć z zakresu efektywnej nauki z uwzględnieniem programu Uczeń z charakterem0,01%.210
.Uchwała Nr 33/VII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 wrzesnia 2011 roku w sprawie: sprzedazy lokalu użytkowego przeznaczonego do świadczenia usług medycznych.0,01%.269
.Uchwała Nr 34/VII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 wrzesnia 2011 roku w sprawie: wyjścia ze współwłasnosci i zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej.0,01%.217
.Uchwała Nr 36/VII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 wrzesnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży lokalu użytkowego przeznaczonego do świadczenia usług medycznych.0,01%.228
.Uchwała Nr 42/VII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie: powolania Komisji Statutowej Rady Gminy w Staroźrebach.0,01%.232
.Uchwała nr 41/VII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Staroźreby na lata 2011-2022.0,01%.232
.Uchwała Nr 37/VII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży lokalu użytkowego przeznaczonego do świadczenia usług medycznych.0,01%.228
.Uchwała Nr 39/VII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we wsi Staroźreby.0,01%.278
.Uchwała Nr 35/VII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży lokalu uzytkowego przeznaczonego do świadczenia usług medycznych.0,01%.226
.Uchwała nr 40/VII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 wrzesnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.0,01%.241
.Uchwala Nr 43/VII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2011 roku. w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.0,01%.274
.Uchwała Nr 38/VII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży lokalu użytkowego przeznaczonego do świadczenia usług medycznych.0,01%.230
.Uchwala nr 44/VIII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz w sądzie Rejonowym w Płocku, na kadencję lat 20,01%.270
.Uchwała Nr 46/VIII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.0,01%.306
.Uchwala Nr 47/VIII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2011 r.zmieniająca Uchwałę Nr 174/XXXIV/2006 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu0,01%.238
.Uchwała Nr 45/VIII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2011 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy pogody finansowej Gminy Staroźreby na lata 2011-2022.0,01%.245
.Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z materiałami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Budowa parku elektrowni wiatrowych Staroźreby wraz z inf0,02%.425
.UCHWAŁA NR. 49/IX/201 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia podstawy wymiaru podatku leśnego.0,01%.252
.Uchwała Nr 54/IX/2011Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011roku w sprawie : ustalenia zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżenia czynszu0,01%.272
.Uchwała Nr 52/IX/2011Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie : zatwierdzenia taryf na 2012 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,01%.292
.Uchwała nr 50/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.0,01%.279
.Uchwała nr 51IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 20120,01%.256
.Uchwała Nr 55/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.0,01%.300
.Uchwała Nr 56/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011 roku. w sprawie: założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Staroźreby na lata 20110,01%.293
.Uchwała Nr 57/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Staroźreby do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ram0,01%.285
.Uchwała Nr 53/IX/2011Rady Gminy w Staroźreby z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowisku w Staroźrebach 0,01%.305
. UCHWAŁA NR. 48/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : obniżenia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Staroźreby .0,01%.287
.Budżet 20120,08%.1592
.Uchwała Nr 58/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2012-20240,01%.257
.Uchwała Budżetowa na rok 2012 Nr 59/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011 r.0,01%.282
.Uchwała Nr 60/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011 r.0,02%.376
.Uchwała Nr 61/X/2011 Rady Gminy w staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zdziarze Wielkim0,02%.357
.Uchwala Nr 62/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.0,01%.280
.Uchwała Nr 63/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia jednolitego teksty Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Staroźreby.0,01%.258
.Uchwała Nr 64/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.0,01%.249
.Uchwała Nr 65/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Staroźreby na 2012 r.0,01%.254
.Uchwala Nr 66/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Staroźrebach0,02%.404
.Uchwala Nr 67/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.0,02%.334
.Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice oraz Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby0,00%.2
.Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice oraz Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby0,05%.1021
.Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa0,02%.365
.OBWIESZCZENIE - FARMA WIATROWA0,02%.446
.ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE0,02%.428
.DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH0,02%.465
.Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice oraz Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Góra No0,02%.351
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Orszymowice oraz Płonna-Żochowo Nowe-Karwowo-Góra Nowa na terenie gminy Staroźreby0,01%.267
.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Staroźreby w okresie od 06.04.2012 do 05.04.20140,00%.1
.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Staroźreby w okresie od 06.04.2012 do 05.04.20140,01%.294
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Staroźreby w okresie od 06.04.2012 do 05.04.20140,01%.229
.Obwieszcznie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - budowa generatorów energii wiatrowej we wsi Mieczyno0,02%.380
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Przebudowa dróg gminnych relacji Goszczyno Górne-Brudzyno-Rostkowo Or0,01%.277
.Plan Ochrony środowiska Gminy Staroźreby0,04%.793
.Zarządzenie 09/2012 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok0,03%.569
.Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.147.028 zł na spłatę kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Staroźreby0,02%.405
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2.147.028 zł na spłatę kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy S0,01%.282
.Postanowienie o obowiązku sporządzenia oceny oddzialywania na środowisko przez Firmę ZHU MANTARES0,01%.276
.Postanowienie w sprawie obowiązku sporządzenia raportu dla złoża \0,01%.266
.Obwieszczenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki0,00%.1
.OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ0,01%.260
.OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO - Nr KO 724/4160/33/120,02%.328
.OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM IUWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STAROŹREBY0,02%.395
.Obwieszcznie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - wiatraki Mieczyno0,02%.479
.Projekt okręgów wyborczych0,03%.569
.Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Staroźrebach0,00%.6
.Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Staroźrebach0,01%.282
.Uchwała w sprawie okręgów wyborczych0,02%.510
.Unieważnienie postępowania "Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Staroźrebach0,03%.642
.Sekretarz Gminy0,29%.5930
.OBWIESZCZEWNIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW0,02%.347
.Obwody głosowania - projekt0,03%.696
.Uchwała Nr 68/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Staroźrebach na 2012 rok0,01%.256
.Uchwała Nr 69/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 na 2012 rok0,01%.211
.Uchwała Nr 70/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europ0,01%.225
.Uchwała Nr 71/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.243
.Uchwała Nr 72/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i G0,01%.235
.Uchwała Nr 73/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.225
.Uchwała Nr 74/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego0,01%.257
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.231
.Uchwała Nr 76/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.259
.Uchwała Nr 77/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości0,01%.289
.Uchwała nr 78/XII/ 2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpad0,02%.352
.Uchwała Nr 79/XII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staroźr0,01%.275
.Uchwała Nr 80/XII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Staroźreby środków na fundusz sołecki0,01%.269
.Uchwała Nr 81/XII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 marca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 na 2012 rok0,01%.257
.Uchwała Nr 82/XII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Staroźreby0,01%.304
.Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś0,04%.910
.Obwieszczenie dotyczące inwestycji p. n.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn0,01%.266
.Postanowienie - rozbudowa do układu H5 stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Staroźreby0,02%.380
.Uchwała Nr 83/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bromierzyku0,01%.267
.Uchwała Nr 84/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zdziarze Wielkim0,01%.261
.Uchwała nr 85/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowe Gminy Staroźreby na lata 2012-20240,01%.275
.Uchwała Nr 86/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 roku0,01%.272
.Uchwała Nr 87/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Staroźreby0,02%.311
.Budowa placu zabaw we wsi Nowa Góra0,04%.737
.OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O UZUPEŁNIENIU DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 26.09.2012 r. ZEZWALAJĄCEJ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW0,01%.251
.Wójt Gminy0,10%.1969
.Decyzja Wójta Gminy Staroźreby dot. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa do układu H5 Stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Staroźreby"0,02%.363
.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów0,03%.636
.Oświadczenia majatkowe Radnych za 2011 rok0,04%.810
.Sołtysi0,13%.2760
.Uchwała Nr 88/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Bromierz Nowy gm. Staroźreby0,01%.229
.Uchwała Nr 89/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Bromierz Nowy gm. Staroźreby0,01%.261
.Uchwała Nr 90/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Staroźreby gm. Staroźreby0,01%.244
.Uchwała Nr 91/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Staroźreby"0,01%.292
.Uchwała Nr 92/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Staroźreby0,03%.526
.Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej0,01%.238
.Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr ewid. 120 w miejscowości Sarzyn0,00%.2
.Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr ewid. 120 w miejscowości Sarzyn0,02%.386
.Budowa Indycznika o liczbie stanowisk 7000 szt. w m. Staroźreby0,03%.561
.Uchwała Nr 93/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z planowanym wprowadzeniem programu działań mających na celu ograniczenie odpływ0,01%.279
.Uchwała Nr 94/XIV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok0,02%.325
.Uchwała Nr 95/XIV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy w Staroźrebach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok0,01%.285
.Uchwała Nr 96/XIV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej0,01%.279
.Uchwała Nr 97/XIV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Gminie Staroźreby0,01%.294
.Uchwała Nr 98/XIV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów w Gminie Staroźreby0,01%.302
.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STAROŹREBY O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOI0,02%.411
.Uchwała Nr 99/XV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 18 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 r.0,01%.256
.Uchwała Nr 100/XV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania jednorazowej nagrody uznaniowej Wójtowi Gminy Staroźreby0,01%.293
.Uchwała Nr 101/XV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu dla Zakładu Gozpodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach0,01%.235
.Uchwała Nr 102/XVI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 16 września 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego0,02%.316
.Uchwała Nr 103/XVI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 16 września 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Staroźreby z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prow0,02%.326
.O Gminie0,20%.4115
.Uchwała Nr 104/XVI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 września 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 na 2012 r.0,01%.305
.Uchwała Nr 105/XVI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 września 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 na 2012 r.0,02%.338
.Uchwała Nr 106/XVI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie okręgów wyborczych0,02%.364
.Uchwała Nr 107/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: obniżenia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Staroźreby0,02%.350
.Uchwała Nr 108/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy Staroźreby0,02%.404
.Uchwała Nr 109/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2013 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,02%.487
.Uchwała Nr 110/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 20130,02%.312
.Sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości ok. 50000 litrów do autobusów, BUS-ów, równiarki i ciągników rolniczych w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. do Zakładu Gospodarczego prz0,03%.582
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,00%.1
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego0,00%.9
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,03%.520
.Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego0,02%.358
.Uchwała Nr 111/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie obwodów głosowania0,02%.404
.Uchwała Nr 112/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Staroźreby na lata 2012 – 20240,01%.261
.Uchwała Nr 113/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 roku0,01%.267
.Uchwała Nr 114/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Bromierzyk0,01%.264
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,03%.558
.Uchwała Nr 116/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwuwobec zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Staroźrebach0,02%.328
.Uchwała Nr 117/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 roku0,01%.259
.Uchwała Nr 118/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Staroźreby na lata 2013-20240,01%.278
.Uchwała Nr 119/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Budżetowa na rok 20130,02%.307
.Uchwała Nr 120/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok0,01%.295
.Uchwała Nr 122/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Staroźreby na lata 2012-20240,02%.330
.Uchwała Nr 123/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby0,03%.563
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,02%.452
.Uchwała Nr 121/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Staroźreby na 2013 rok0,01%.277
.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STAROŹREBY O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO0,02%.410
.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STAROŹREBY O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn.0,02%.401
.OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ0,02%.370
.Zawiadomienie wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLO0,02%.356
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa0,02%.452
.Uchwała Nr 125/XIX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady oraz Rady Gminy w Staroźrebach na 2013 rok0,01%.228
.Uchwała Nr 126/XIX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 stycznia 2013 roku zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Staroźreby na lata 2010 – 2017”0,02%.307
.Uchwała Nr 127/XIX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Staroźreby na lata 2012-2016 z perspektywą do0,03%.622
.Uchwała Nr 128/XIX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 stycznia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r.0,01%.302
.Uchwała Nr 129/XIX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego0,02%.339
.Uchwała Nr 130/XIX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby0,00%.2
.Uchwała Nr 130/XIX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby0,02%.331
.Uchwała Nr 131/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staroźreby0,07%.1429
.Uchwała Nr 132/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawieprzyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy0,02%.354
.POSTĘPOWANIE DOT. WYDOBYCIA KOPALINY POSPOLITEJ ZE ZŁOŻA WE WSI DĄBRUSK0,02%.398
.OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - DĄBRUSK - WYDOBYCIE KOPALINY0,03%.621
.Uchwała Nr 133/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Staroźreby środków na fundusz sołecki0,02%.314
.Uchwała Nr 134/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2013-20240,02%.366
.Uchwała Nr 135/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r.0,02%.451
.Uchwała Nr 136/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Euro0,01%.276
.Uchwała Nr 137/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Euro0,01%.297
.Uchwała Nr 138/XXI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2013-20240,01%.248
.Uchwała Nr 139/XXI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 kwietnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012r.0,01%.258
.Uchwała Nr 140/XXI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Staroźreby"0,01%.264
.Remont budynku GOK w Staroźrebach0,02%.459
.Uchwała Nr 23/VII/2007 w sprawie ustalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Staroźreby na lata 2007-200120,04%.796
.Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo- ponowne przeprowadzenie oceny oodziaływania na środowisko-poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego-blok 1930,01%.285
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WE WSI BROMIERZYK0,00%.2
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WE WSI ZDZIAR WIELKI0,00%.1
.OGLOSZENIE O PRZETAGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI WE WSI BROMIERZYK0,00%.1
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUHOMOŚCI WE WSI ZDZIAR WIELKI0,00%.1
.OGLOSZENIE O PRZETAGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WE WSI ZDZIAR WIELKI0,01%.279
.OGLOSZENIE O PRZETAGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WE WSI BROMIERZYK0,02%.440
.Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej relacji Opatówiec-Przedpełce w Gminie Staroźreby0,03%.574
.Uchwała Nr 141/XXII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok0,01%.239
.Oświadczenia majątkowe0,16%.3252
.Uchwała Nr 142/XXII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy w Staroźrebach absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok0,01%.268
.X0,01%.199
.Oświadczenia majatkowe Radnych za 2012 rok0,05%.1018
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych0,05%.1101
.Skarbnik Gminy0,20%.4029
.Uchwała Nr 143/XXIII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawieprzyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2018”0,02%.420
.Uchwała Nr 144/XXIII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Aktywna Integracja w Gminie Staroźreby” w ramach Poddziałami0,02%.325
.Uchwała Nr 145/XXIII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych0,02%.316
.Uchwała Nr 146/XXIII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przejęcia nieruchomości położonej we wsi Staroźreby0,02%.323
.Uchwała Nr 147/XXIII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 czerwca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/20120,02%.354
.Uchwała Nr 148/XXIII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Staroźreby0,02%.479
.Uchwała Nr 149/XXIII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Staroźreby ści0,02%.366
.Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej relacji Opatówiec-Przedpełce w Gminie Staroźreby0,03%.660
.Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych w ramach projektu Aktywna integracja w gminie Staroźreby0,03%.686
.Obwieszczenie dotyczące inwestycji p. n.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn0,01%.195
.Obwieszczenie dotyczące inwestycji p. n.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn0,01%.194
.Obwieszczenie dotyczące inwestycji p. n.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn0,01%.194
.Obwieszczenie dotyczące inwestycji p. n.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn0,01%.194
.Posadowienie wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 8333 sztuk o łącznej mocy do 1999920 W wraz z przyłączem elektroenerg0,02%.477
.OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ0,02%.413
.Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Staroźreby0,04%.759
.Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych oraz dostawy pomocy dydaktycznych w ramach indywidualizacji nauczania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gmin0,00%.3
.Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych oraz dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w Gminie Staroźreby ścieżką do sukcesu0,03%.632
.Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 10.516.000,00 złotych0,04%.721
.Rozbudowa budynku inwentarskiego w zabudowie zagrodowej - Rogowo0,03%.531
.Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Staroźreby0,04%.752
.Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomo0,04%.875
.Zapytanie ofertowe GOK0,00%.2
.Współorganizacja festynu sztuki lokalne w ramach projektu Aktywna integracja w Gminie Staroźreby realizowanego w ramach POKL wpółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego0,00%.1
.Uchwała Nr 150/XXIV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2013-20260,01%.244
.Uchwała Nr 151/XXIV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 lipca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 119/XVIII/20120,01%.296
.Uchwała Nr 152/XXIV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego0,02%.322
.Uchwała Nr 153/XXIV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby0,02%.393
.Odnowa centrum miejscowości Staroźreby0,05%.992
.Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr 74 (obręb 0018) w miejscowości Mieczyno, Gmina Staroźreby0,03%.576
.Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr 10 (obręb 0020) w miejscowości Mrówczewo, Gmina Staroźreby0,03%.586
.ZARZĄDZENIE Nr 21/2013 WÓJTA GMINY W STAROŹREBACH z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2013 r.0,03%.573
.Sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości ok. 50000 litrów do autobusów, BUS-ów, równiarki i ciągników rolniczych w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. do Zakładu Gospodarczego prz0,03%.557
.Uchwała Nr 154/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata0,02%.310
.Uchwała Nr 155/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/20120,02%.338
.Uchwała Nr 156/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmuj0,02%.385
.Uchwała Nr 157/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej we wsi Bromierzyk gm. Staroźreby0,02%.355
.Uchwała Nr 158/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej we wsi Zdziar Wielki gm. Staroź0,02%.387
.Hwała Nr 159/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Staroźreby0,02%.463
.Uchwała Nr 161/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku0,03%.689
.Uchwała Nr 162/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 20140,02%.432
.Uchwała Nr 160/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 20140,02%.357
.Obwieszczenia Wójta Gminy Baboszewo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy n0,00%.1
.Obwieszczenia Wójta Gminy Baboszewo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy n0,03%.524
.Uchwała Nr 163/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2014 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,02%.454
.Uchwała Nr 164/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowisku w Staroźrebach0,02%.370
.Uchwała Nr 165/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżenia czynszu0,02%.388
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,02%.410
.Uchwała Nr 167/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Staroźrebach0,03%.555
.Uchwała Nr 168/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/20120,02%.414
.Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomo0,03%.714
.Wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych, dotyczących prac kartografii geologicznej, dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa piaskowo-żwiroweg0,02%.511
.Uchwała Nr 169/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2014-20260,02%.321
.Uchwała Nr 170/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 grudnia 2013 roku Uchwała budżetowa na rok 20140,02%.335
.Uchwała Nr 171/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń0,02%.314
.Uchwała Nr 172/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 grudnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/20120,02%.313
.Uchwała Nr 173/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie obniżenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej we wsi Zdziar Wielki gm. Staroźreby0,02%.339
.Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świn0,02%.423
.Uchwała Nr 174/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok0,02%.311
.Uchwała Nr 175/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Staroźreby na 2014 rok0,01%.297
.Uchwała Nr 176/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sta0,02%.390
.Uchwała Nr 177/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 grudnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/20120,02%.319
.Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości0,03%.646
.Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęc0,03%.587
.Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla zadań: Przebudowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby, Przebudowa drogi gminnej Smardzewo-Aleksandrowo na tereni0,03%.606
.Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla zadań: Przebudowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Zdziar Łopatki-Krawieczyn-Żochowo na terenie Gminy Staroźreby, Przebudowa drogi gminnej w m.0,03%.550
.Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla zadań: Przebudowa ul. Targowej w m. Staroźreby, Przebudowa ul. Sportowej w m. Staroźreby odcinek łączący się z drogą gminną Staroźreby-Bromierz i0,03%.604
.Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla zadań: Przebudowa ulic na Osiedlu w m. Nowa Góra na terenie Gminy Staroźreby, oraz Przebudowa ul. Szkolnej i Południowej w m. Nowa Góra na terenie0,03%.627
.Uchwała Nr 178/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady oraz Rady Gminy w Staroźrebach0,01%.301
.Uchwała Nr 179/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na la0,01%.298
.Uchwała Nr 180/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie...0,01%.288
.OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA "STUDIUM UWRUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STAROŹREBY"0,02%.488
.Uchwała Nr 181/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego...0,01%.286
.Uchwała Nr 182/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Bromierzyk Wieś0,01%.291
.Uchwała Nr 183/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii0,01%.288
.Uchwała Nr 185/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Staroźreby jednorazowej nagrody uznaniowej0,02%.379
.Uchwała Nr 184/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii0,01%.301
.Uchwała Nr 186/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Staroźreby0,02%.309
.Uchwała Nr 187/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2014-20260,02%.314
.Uchwała Nr 188/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/20130,02%.325
.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Staroźreby w okresie od 06.04.2014 do 05.04.20160,03%.631
.Informacja dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.0,02%.418
.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych0,02%.364
.Nowe obwody głosowania0,02%.474
.Uchwała Nr 189/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Staroźrebach Nr 111/XVII/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie0,02%.417
.Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy w STaroźrebach z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów0,02%.458
.Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego uterenowionego dla OSP w Staroźrebach0,03%.625
.WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH0,02%.502
.Zmiana geografii wyborczej0,02%.412
.Uchwała Nr 190/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę nr 179/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014 r., w sprawie ustanowienia wieloletni0,01%.281
.Uchwała Nr 191/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin0,02%.378
.Uchwała Nr 192/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać rzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzi0,02%.337
.Uchwała Nr 193/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dz0,02%.358
.Zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych0,02%.448
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby z dnia 23 kwietnia 2014 roku0,02%.418
.Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz-Dłużniewo-Dłużniewo Duże-Goszczyno Górne na terenie Gminy Staroźreby0,04%.735
.Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Staroźreby w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych0,02%.436
.Sprawdzanie umieszczenia nazwisk w spisie wyborców0,02%.443
.Skład OKW z podziałem na pełnione funkcje0,02%.434
.Zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Nowej Wsi0,02%.438
.Plan0,03%.601
.Zagospodarowanie terenu przed halą sportową w Staroźrebach przez budowę bieżni i skoczni sportowej0,03%.644
.Budowa dwóch generatorów energii wiatrowej o mocy nominalnej 1300kW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce o numerze ewidencyjnym 22 w miejscowości Mieczyno, gmina Staroźre0,03%.553
.Uchwała Nr 194/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Staroźreby środków na fundusz sołecki0,02%.359
.Uchwała Nr 195/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu0,01%.279
.Uchwała Nr 196/XXX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/20130,02%.455
.Uchwała Nr 197/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 111/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach ...0,02%.431
.Uchwała Nr 198/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie Załącznika Nr 3 do uchwały Nr 106/XVI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach ...0,02%.458
.Uchwała Nr 199/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „ Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Staroźreby”0,02%.402
.Uchwała Nr 200/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Staroźreby do współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca ...0,02%.414
.Uchwała Nr 201/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie obniżenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej we wsi Bromierzyk gm. Staroźreby0,02%.437
.Przebudowa drogi gminnej relacji Żochowo – Karwowo na terenie gminy Staroźreby.0,02%.506
.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby.0,02%.505
.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo na terenie gminy Staroźreby.0,02%.440
.Przebudowa drogi gminnej relacji Bromierz – Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby0,02%.478
.Przebudowa drogi gminnej Smardzewo – Aleksandrowo, na terenie Gminy Staroźreby.0,03%.557
.Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywanice na terenie Gminy Staroźreby.0,02%.485
.Przebudowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki – Zdziar Łopatki – Krawieczyn – Żochowo na terenie Gminy Staroźreby.0,02%.505
.Uchwała Nr 202/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/20130,02%.325
.Uchwała Nr 203/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu0,02%.323
.Uchwała Nr 204/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/20130,02%.387
.Uchwała Nr 205/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/20130,02%.363
.Uchwała Nr 206/XXXI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2014-20260,02%.319
.Uchwała Nr 207/XXXII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 100/XV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach ...0,02%.387
.Uchwała Nr 210/XXXII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 9 maja 2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2014-20260,02%.340
.Uchwała Nr 208/XXXII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 9 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/20130,02%.355
.Uchwała Nr 209/XXXII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 9 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/20130,02%.351
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2013 rok0,05%.922
.Modernizacja drogi gminnej gruntowej relacji Staroźreby-Zdziar Mały-Zdziar Wielki na terenie Gminy Staroźreby0,03%.681
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLO 4401A, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 868/7 w miejscowości Staroźreby przy ulicy Płockiej, gmina Staroźreby, powia0,02%.418
.Oświadczenie majątkowe Wójta 20130,01%.265
.Oświadczenia majątkowe Radnych za 2013 rok0,05%.1067
.Wpis testowy0,00%.13
.Wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny (piasku) ze złoża „Sędek VI” na fragmencie dwóch nieruchomości gruntowych nr 217/2 i 218/2, położonych w miejscowości Sędek (gm. Staroźreby, powiat p0,02%.481
.Modernizacja drogi gminnej gruntowej relacji Staroźreby - Sędek na terenie Gminy Staroźreby0,03%.607
.Budowa budynku inwentarskiego o pow. ~ 1500m2 do chowu indyków o liczbie stanowisk 7000 szt. z silosem na paszę o poj. 24 MG, zbiornikami na ścieki i niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr Ew.0,00%.2
.Budowa budynku inwentarskiego o pow. ~ 1500m2 do chowu indyków o liczbie stanowisk 7000 szt. z silosem na paszę o poj. 24 MG, zbiornikami na ścieki i niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr Ew.0,03%.582
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieogranicznego0,01%.255
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,03%.533
.OGŁOSZENIE O PRZETAGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSI WOROWICE WYROBY0,00%.80
.OGŁOSZENIE O PRZETAGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W BROMIERZYKU0,01%.302
.Komitety Wyborcze0,04%.820
.Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 sierpnia 2014 roku:0,02%.418
.Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.675.840,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożycz0,03%.631
.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych0,01%.296
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie okręgów wyborczych0,03%.581
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHMOŚCI WE WSI WOROWICE WYROBY GM. STAROŹREBY0,02%.336
.Wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych0,02%.414
.Skład Gminnej Komisji Wyborczej0,02%.451
.Skład Gminnej Komisji Wyborczej po ukonstytuowaniu0,02%.453
.Informacja GKW o terminach przyjmowania list kandydatów0,02%.423
.Uchwała Nr 211/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 czerwca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok0,02%.434
.Uchwała Nr 212/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 czerwca 2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy w Staroźrebach absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok0,02%.460
.Uchwała Nr 213/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 czerwca 2014 w zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/20130,02%.438
.Uchwała Nr 214/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2014-20260,02%.456
.Uchwała Nr 215/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego0,02%.462
.Uchwała Nr 216/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych0,02%.504
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.156
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 75/XI/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu0,01%.155
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.355
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 115/XVII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zdziar Wielki0,02%.354
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.282
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Uchwała Nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Staroźreby0,01%.281
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby w sprawie obwodów głosowania0,02%.486
.Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków OKW0,03%.532
.Informacja o losowaniu członków do OKW0,02%.414
.Losowanie numerów list0,02%.454
.Skład OKW na dzień 16 listopada 20140,02%.500
.Numery list kandydatów0,02%.462
.Lista kandydatów na Radnych Gminy Staroźeby0,03%.588
.Lista kandydatów na Wójta Gminy Staroźreby0,02%.509
.Skład OKW po ukonstytuowaniu0,03%.513
.Informacja o dyżurach wyborczych0,02%.461
.Informacje o sesjach lub posiedzeniach [2014]0,03%.647
.Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków GOPS w Staroźrebach w0,03%.547
.Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Smardzewo0,04%.741
.Remont elewacji i wnętrza budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sędek0,04%.875
.Rada Gminy kadencji 2014-20180,06%.1308
.Oświadczenie Radnych na koniec kadencji 2010-20140,02%.440
.Sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości ok. 50000 litrów do autobusów, BUS-ów, równiarki i ciągników rolniczych w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dla Zakładu Gospodarczego pr0,03%.605
.Uchwała Nr 1/I/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Staroźrebach0,02%.321
.Uchwała Nr 2/I/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru dwojga wiceprzewodniczących Rady Gminy Staroźreby0,02%.326
.UNIEWAŻNIENIE ZAPTANIA OFERTOWEGO: Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby, w celu dożywiania dzieci0,00%.1
.UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych dla szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci0,02%.470
.Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomo0,03%.578
.Dyżurach Rady w Urzędzie Gminy w Staroźrebach0,03%.548
.Uchwała Nr 3/II/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Staroźreby0,01%.303
.Uchwała Nr 4/II/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Staroźreby0,02%.456
.Sukcesywne zakupy oleju napędowego w ilości ok. 60000 litrów do autobusów, BUS-ów, równiarki i ciągników rolniczych w okresie od 01 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dla Zakładu Gospodarczego przy0,03%.516
.Uchwała Nr 5/II/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2014-20260,02%.323
.Sukcesywne zakupy oleju napędowego w ilości ok. 60000 litrów do autobusów, BUS-ów, równiarki i ciągników rolniczych w okresie 01 lutego 2015 r. do 31.12.2015 r. dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie0,03%.672
.Informacje o sesjach lub posiedzeniach [2015]0,04%.874
.Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny – piasku – ze złoża ”SĘDEK VII”, zlokaliz0,02%.385
.Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej ze zbiornikami do gnojowicy i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 23/13 obręb Żochowo Stare, gmina Staroźreby, powiat pło0,03%.586
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego0,02%.464
.Uchwała Nr 217/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Staroźreby0,02%.426
.Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/20130,01%.293
.Uchwała Nr 7/II/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2015-20280,01%.303
.Uchwała Nr 8/III/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2014 roku UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 20150,02%.351
.Budowa liniowego obiektu budowlanego relacji Zdziar Wielki – Begno – Rogowo o długości 4,91km0,03%.515
.Uchwała Nr 9/III/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015”0,01%.273
.Uchwała Nr 10/III/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Staroźreby na 2015 rok0,01%.278
.Oświadczenia Radnych na początek kadencji 2014-20180,04%.722
.Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Staroźreby z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzący0,01%.298
.Uchwała Nr 218/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy0,02%.417
.Uchwała Nr 219/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie wniosku o udzielenie zgody na wypowiedzenie Radnemu gminy Staroźreby warunków umowy o pracę0,02%.412
.Uchwała Nr 220/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sędek na lata 2014-20210,02%.397
.Uchwała Nr 221/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smardzewo na lata 2014-20210,02%.397
.Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Smardzewie0,01%.268
.Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Staroźreby0,02%.337
.Uchwała Nr 222/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na tereni0,02%.379
.Uchwała Nr 223/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie uchylenia Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 220/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 czerwca 2014 roku w0,02%.387
.Uchwała Nr 14/III/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/20130,01%.248
.Uchwała Nr 15/IV/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady oraz Rady Gminy Staroźreby na 2015 rok0,01%.266
.Uchwała Nr 225/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii0,02%.370
.Uchwała Nr 224/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia0,02%.338
.Uchwała Nr 226/XXXIII/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/20130,02%.356
.Uchwała Nr 227/XXXIV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2014-20260,02%.325
.Uchwała Nr 228/XXXIV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wniosku o udzielenie zgody Rady Gminy na wypowiedzenie radnemu gminy warunków umowy o pracę0,02%.350
.Uchwała Nr 229/XXXV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Worowice Wyroby0,02%.391
.Uchwała Nr 230/XXXV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2014 roku obniżenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej we wsi Bromierzyk gm. Staroźreby0,02%.414
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Żochowo Stare0,03%.619
.Budowa elektrowni wiatrowej na działce o nr ewidencyjnym 22 w miejscowości Mieczyno Gmina Staroźreby.0,02%.507
.Uchwała Nr 15/IV/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 12/III/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podsta0,01%.301
.Uchwała Nr 17/IV/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/20140,01%.253
.Uchwała Nr 18/IV/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii ...0,01%.245
.Uchwała Nr 19/IV/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii ...0,01%.280
.Uchwała Nr 20/IV/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Żochowo Stare0,01%.288
.Uchwała Nr 231/XXXV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/20130,02%.441
.Uchwała Nr 232/XXXV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2014 roku w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2014-20260,02%.406
.Uchwała Nr 233/XXXV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej we wsi Staroźreby0,02%.471
.Uchwała Nr 234/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 20150,02%.454
.Uchwała Nr 235/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku0,02%.472
.Uchwała Nr 236/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 rok0,02%.470
.Uchwała Nr 237/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na 2015 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,02%.453
.Uchwała Nr 238/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej0,02%.495
.Sołtysi kadencji 2015-20190,06%.1222
.Uchwała Nr 239/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie0,03%.662
.Uchwała Nr 240/XXXVI/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej we wsi Worowice Wyroby gm. Staroźreby0,02%.483
.Uchwała Nr 21/IV/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/20140,01%.244
.Uchwała Nr 22/IV/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2015-20280,01%.267
.Uchwała Nr 23/V/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego0,01%.264
.Uchwała Nr 24/V/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Staroźreby środków na fundusz sołecki0,01%.252
.Uchwała Nr 26/V/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staro0,01%.247
.Uchwała Nr 27/V/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminie Staroźr0,01%.287
.Uchwała Nr 28/V/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zasad i trybu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Staroźreby”0,01%.301
.Uchwała Nr 29/V/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 13/2011 Rady Gminy Staroźreby z dnia 04 lutego 2011 r. – w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gm0,02%.323
.Uchwała Nr 29/V/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 13/2011 Rady Gminy Staroźreby z dnia 04 lutego 2011 r. – w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gm0,02%.318
.Uchwała Nr 29/V/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 13/2011 Rady Gminy Staroźreby z dnia 04 lutego 2011 r. – w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gm0,02%.314
.Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 548/24 w Staroźrebach0,05%.1047
.Jednostki organizacyjne0,12%.2414
.Uchwała Nr 30/VI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Staroźreby”0,01%.253
.Uchwała Nr 31/VI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpoznania skarg „Gminnego Klubu Sportowego „GÓRA” w Nowej Górze”0,02%.317
.Uchwała Nr 31/VI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpoznania skarg „Gminnego Klubu Sportowego „GÓRA” w Nowej Górze”0,02%.314
.Uchwała Nr 31/VI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpoznania skarg „Gminnego Klubu Sportowego „GÓRA” w Nowej Górze”0,02%.311
.Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.812.529,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożycz0,03%.563
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.461
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.460
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.460
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.460
.Zezwolenie na usuwanie drzew0,00%.1
.Uchwała Nr 142/XXVII/20050,01%.121
.Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,02%.407
.Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Aleksandrowo na terenie Gminy Staroźreby0,03%.635
.Uchwała Nr 32/VII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok0,01%.237
.Uchwała Nr 33/VII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawieudzielenia Wójtowi Gminy Staroźreby absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok0,01%.267
.Uchwała Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 czerwca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/20140,01%.261
.Uchwała Nr 35/VII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie ograniczenia populacji bobrów oraz rekompensat0,01%.276
.Uchwała Nr 36/VII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów0,02%.339
.Uchwała Nr 37/VII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za ink0,02%.315
.Rzeka Sierpienica Zachodnia - zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta w km 48+277-55+820, gm. Bielsk i Staroźreby0,02%.447
.Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Zdziar Łopatki-Krawięczyn-Nowe Żochowo0,02%.436
.Informacje i komunikaty0,12%.2393
.Budowa drogi gminnej relacji Bromierz – Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby.0,02%.456
.Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2015 roku Starosty Płockiego o wydaniu zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej0,02%.366
.Budowa budynku inwentarskiego do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 67/2 obręb Żochowo Stare, gmina Staroźreby, powiat płocki, województwo mazowieckie0,02%.492
.Uchwała Nr 38/VIII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawieprzystąpienia Gminy Staroźreby - jako członek zwyczajny, do Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Pło0,01%.255
.Uchwała Nr 40/VIII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 lipca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/20140,01%.255
.Uchwała Nr 39/VIII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia programów rozwoju opracowanych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglom0,01%.261
.Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014 rok0,03%.607
.Przedłużenie obowiązywania decyzji Wójta Gminy Staroźreby z dnia 7 marca 2012 r., znak: 7624.1.2010-11-12 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parku ele0,03%.525
.Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 roku0,01%.268
.Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych oraz dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w Gminie Staroźreby ścieżką do sukcesu0,02%.330
.Wyjaśnienia dla głosujących0,01%.283
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych / referatów za 2014 rok0,03%.687
.Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych0,01%.255
.Informacja o zgłaszaniu osób na Członków OKW0,02%.352
.Uchwała Nr 25/VII/2007 w sprawie ustalenia na terenie gminy Staroźreby liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.0,01%.123
.Uchwała Nr 25/VII/2007 w sprawie ustalenia na terenie gminy Staroźreby liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.0,01%.122
.Uchwała Nr 25/VII/2007 w sprawie ustalenia na terenie gminy Staroźreby liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.0,01%.122
.Uchwała Nr 25/VII/2007 w sprawie ustalenia na terenie gminy Staroźreby liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.0,01%.122
.Decyzja celu publicznego - budowa kontenera telekomunikacyjnego w ramach sieci szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza”, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntó0,02%.437
.Obwieszczenie Starosty Płockiego "Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Zdziar Łopatki-Krawięczyn-Nowe Żochowo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+408,10 w Gminie Staroźreby0,02%.372
.Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych oraz dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w Gminie Staroźreby ścieżką do sukcesu0,02%.322
.Zarządzenie 39/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych0,02%.361
.Spotkanie Członków OKW0,02%.313
.Adresy stron internetowych - wybory do Sejmu i do Senatu RP0,02%.322
.Wykaz Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących OKW0,02%.314
.Obwieszczenia o kandydatach do Senatu i Sejmu0,00%.1
.Obwieszczenia o kandydatach do Senatu i Sejmu0,02%.361
.Uchwała Nr 41/IX/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 18 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy dla producentów rolnych ...0,01%.265
.Uchwała Nr 42/IX/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników0,01%.284
.Uchwała Nr 43/IX/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 18 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/20140,01%.289
.Informacja: zmiana czasu0,02%.327
.Zarządzenie w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej nr 60,02%.446
.Uchwała Nr 44/IX/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 18 września 2015 r w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2015-20280,02%.307
.Uchwała Nr 45/X/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 października 2015 r w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku na kadencję lat 2016 - 20190,01%.208
.Postanowienie w sprawie wygaśnięcia mandatu0,02%.456
.Uchwała Nr 46/X/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 października 2015 r w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Staroźreby”0,01%.274
.Uchwała Nr 47/X/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 października 2015 r zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/20140,01%.209
.Uchwała Nr 48/X/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 października 2015 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu0,01%.208
.Zarządzenie Wojewody w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Staroźreby0,02%.417
.Informacje o tworzenieu komitetu wyborczego wyborców do rad gmin ...0,02%.425
.Uchwała Nr 49/X/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 października 2015 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2015-20280,01%.195
.Uchwała Nr 50/X/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 października 2015 r w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Staroźreby n0,01%.232
.Uchwała Nr 51/X/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 października 2015 r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Staroźreby z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzący0,01%.225
.Numer i granica okręgu wyborczego0,02%.466
.Sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach na rok 20160,03%.576
.Usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci0,02%.495
.Dokumenty różne - wzory0,03%.566
.Uchwała Nr 52/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 20160,02%.340
.Uchwała Nr 54/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku0,03%.549
.Uchwała Nr 55/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2016 rok0,01%.299
.Uchwała Nr 56/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie zatwierdzenia taryf na 2016 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,02%.328
.Uchwała Nr 57/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania prze0,02%.317
.Uchwała Nr 53/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszar0,02%.355
.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Staroźrebach0,03%.518
.Postępowanie dot. budowy kontenera technicznego w ramach zadania Budowa sieci szerokopasmowej Internet dla Mazowsza w powiecie płockim0,02%.383
.Uchwała Nr 58/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/20140,02%.370
.Uchwała Nr 59/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu0,02%.337
.Uchwała Nr 60/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr 128/XXVII/2009 Rady Gminy Staroźreby z dnia 03 lipca 2009r., w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gmi0,02%.444
.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Staroźrebach z dnia 7 stycznia 2016 roku0,02%.432
.Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 20.01.2016 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Smardzewo-Aleksandrowo0,01%.229
.Informacje o sesjach lub posiedzeniach [2015]0,04%.768
.Ocena jakości wody - styczeń 20160,02%.319
.Uchwała Nr 61/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,01%.181
.Uchwała Nr 62/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2015 r UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 20160,01%.199
.Uchwała Nr 63/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2015 r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych0,01%.207
.Uchwała Nr 64/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby0,01%.177
.Uchwała Nr 65/XIII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok0,01%.146
.Uchwała Nr 66/XIII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Staroźreby na 20160,01%.165
.Uchwała Nr 67/XIII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2015 r zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/20140,01%.147
.Uchwała Nr 68/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016 r w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organ0,01%.169
.Uchwała Nr 69/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016 r w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem pro0,01%.170
.Uchwała Nr 70/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016 r w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publiczn0,01%.169
.Protokół z wyborów uzupełniających0,02%.408
.Uchwała Nr 72/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,01%.166
.Uchwała Nr 74/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016 r w sprawie wzmożenia starań o wznowienie działalności Posterunku Policji w Staroźrebach0,01%.199
.Uchwała Nr 76/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016 r zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały Nr 149/XXIX/2005 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2005 r.0,01%.209
.Uchwała Nr 78/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Regionalneg0,01%.228
.Uchwała Nr 71/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016 r w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady oraz Rady Gminy Staroźreby na 2016 rok0,01%.177
.Uchwała Nr 73/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Staroźreby na lata 2016-20180,01%.182
.Uchwała Nr 77/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016 r zmieniająca uchwałę Nr 64/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania cz0,01%.194
.Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku o wynikach wyborów uzupełniających0,02%.478
.Uchwała Nr 75/XIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 stycznia 2016 r zmieniająca załącznik nr 1 do Uchwały Nr 80/XXXIV/2006 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 17 lutego 2006 r.0,01%.181
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby0,02%.360
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,02%.406
.Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego "PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY STAROŹREBY"0,01%.199
.Obwieszczenie o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Smardzewo-Aleksandrowo0,01%.217
.Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Staroźreby0,02%.396
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych na terenie Gminy Staroźreby w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej0,02%.348
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,02%.408
.Uchwała Nr 135/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r.0,01%.121
.Uchwała Nr 135/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r.0,01%.119
.Uchwała Nr 135/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r.0,01%.118
.Uchwała Nr 135/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r.0,01%.118
.Uchwała Nr 135/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r.0,01%.118
.Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne0,01%.299
.Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Staroźreby w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierani0,02%.388
.Obwody głosowania0,01%.260
.Obwody głosowania0,01%.258
.Obwody głosowania0,01%.257
.Obwody głosowania0,01%.257
.Obwody głosowania0,01%.257
.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych na terenie Gminy Staroźreby w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej0,02%.416
.Oświadczenie na poczatek kadencji [2016]0,02%.485
.Uchwała Nr 159/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Staroźreby0,01%.178
.Uchwała Nr 159/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Staroźreby0,01%.176
.Uchwała Nr 159/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Staroźreby0,01%.175
.Uchwała Nr 159/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Staroźreby0,01%.175
.Uchwała Nr 159/XXV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Staroźreby0,01%.175
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.397
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.395
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.394
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.394
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.394
.Uchwała Nr 79/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016 r w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Staroźreby0,01%.186
.Uchwała Nr 80/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016 r w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego0,01%.214
.Uchwała Nr 81/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016 r w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staroźr0,01%.192
.Uchwała Nr 82/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016 r w sprawie nabycia przez Gminę Staroźreby w drodze darowizny działki zajętej pod drogę publiczną0,01%.209
.Uchwała Nr 84/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,01%.204
.Uchwała Nr 85/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016 r w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Staroźreby środków na fundusz sołecki0,01%.187
.Uchwała Nr 86/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016 r w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z objęciem 20 obrębów geodezyjnych z terenu gminy Staroźreby obszarami OSN0,02%.325
.Uchwała Nr 83/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016 r zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/20150,01%.181
.Uchwała Nr 148/20050,07%.1331
.Uchwała Nr 148/20050,06%.1329
.Uchwała Nr 148/20050,06%.1328
.Uchwała Nr 148/20050,06%.1328
.Uchwała Nr 148/20050,06%.1328
.Zarządzenie Nr 24/030,01%.208
.Zarządzenie Nr 24/030,01%.206
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.386
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.384
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.383
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.383
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.383
.Uchwała Nr 87/XVI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 maja 2016 r w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Staroźreby”0,01%.204
.Uchwała Nr 88/XVI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 maja 2016 r w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Staroźreby0,01%.196
.Uchwała Nr 89/XVI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 maja 2016 r zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/20150,01%.199
.Uchwała Nr 90/XVI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 maja 2016 r w sprawie przyjęcia „ Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Staroźreby”0,01%.167
.Uchwała Nr 91/XVI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 maja 2016 r w sprawie sprawie zbycia nieruchomości0,01%.197
.Uchwała Nr 92/XVI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 maja 2016 r w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Staroźreby Gm. Staroźreby0,01%.160
.Uchwała Nr 93/XVI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 maja 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości0,01%.275
.Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Rostkowo, Strzeszewo, Brudzyno na terenie Gminy Staroźreby0,02%.429
.Ocena jakości wody - maj 20160,01%.247
.Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowej Górze0,02%.497
.Uchwała Nr 94/XVII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 16 czerwca 2016 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok0,02%.323
.Uchwała Nr 95/XVII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 16 czerwca 2016 r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Staroźreby absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok0,01%.165
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych / referatów za 2015 rok0,04%.794
.Oświadczenia Radnych Gminy Staroźeby za 2015 rok0,03%.540
.Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej0,02%.419
.Uchwała 83/XV/20030,02%.410
.Uchwała 83/XV/20030,02%.408
.Uchwała 83/XV/20030,02%.407
.Uchwała 83/XV/20030,02%.407
.Uchwała 83/XV/20030,02%.407
.Zarządzenie 31/2016 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby0,00%.8
.Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby0,00%.6
.Zarządzenie 31/2016 Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby0,03%.670
.Uchwała 83/XV/20030,02%.404
.Uchwała 83/XV/20030,02%.402
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.377
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.375
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.374
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.373
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.373
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.373
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.373
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.373
.Zarządzenie 35/2016 - Zatwierdzenie konkursów na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby0,02%.416
.Uchwała Nr 96/XVIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2016 r w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół Samorządowych w Staroźrebach0,01%.300
.Uchwała Nr 97/XVIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2016 r w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Staroźrebach0,01%.270
.Uchwała Nr 98/XVIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2016 r zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/20150,01%.290
.Uchwała Nr 99/XVIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2016 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,01%.287
.Uchwała Nr 100/XVIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego0,01%.258
.Uchwała Nr 101/XVIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2016 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana…..0,02%.322
.Budowa drogi gminnej w miejscowości Krzywanice na terenie Gminy Staroźreby.0,03%.557
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - skrzyżowanie drogi krajowej nr 10 z drogami gminnymi nr 291411W i 291413W w m. Dł0,02%.342
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.361
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.359
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.358
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.356
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.355
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.353
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.352
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.350
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.349
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.347
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.346
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.344
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.343
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.341
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.340
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.338
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.337
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.335
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.334
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.332
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.331
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.329
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.328
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.326
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.324
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.322
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.321
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.319
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.318
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.316
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.315
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.313
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.312
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.310
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.309
.Uchwala nr 128/XXV/20050,02%.307
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.306
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.304
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.303
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.301
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.300
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.298
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.297
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.295
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.294
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.292
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.291
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.289
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.288
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.286
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.285
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.284
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.282
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.281
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.279
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.278
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.276
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.275
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.273
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.271
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.269
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.268
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.266
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.265
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.263
.„Budowa nawierzchni drogi gminnej Bromierz – Bromierzyk, na terenie Gminy Staroźreby0,02%.352
.Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 685 840,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek0,02%.345
.Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa - dot. Inwestycji budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn0,01%.244
.Uchwała Nr 103/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół Samorządowych w Staroźrebach0,01%.222
.Uchwała Nr 104/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości0,01%.230
.Uchwała Nr 102/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek ...0,01%.252
.Uchwała Nr 105/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami0,01%.234
.Uchwała Nr 106/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Staroźreby instrumentem płatniczym0,01%.200
.Uchwała Nr 107/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/20150,01%.233
.Uchwała Nr 108/XIX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 października 2016 poparcia stanowiska Rady Gminy Bulkowo przedstawionego w uchwale nr 145/XX//16 z dnia 11 października 2016 roku w sprawie wyr0,01%.300
.Sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach na rok 20170,02%.366
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.257
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.255
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.254
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.252
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.251
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.249
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.248
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.246
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.245
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.243
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.242
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.240
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.239
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.237
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.236
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.234
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.233
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.231
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.230
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.228
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.227
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.225
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.224
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.222
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.220
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.218
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.217
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.215
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.214
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.212
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.211
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.209
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.207
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.205
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.204
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.202
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.201
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.199
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.198
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.196
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.195
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.193
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.192
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.191
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.190
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.188
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.187
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.185
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.184
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.182
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.181
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.179
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.178
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.176
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.175
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.173
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.172
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.170
.Uchwała Nr 109/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 20170,01%.244
.Uchwała Nr 110/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na o0,01%.219
.Uchwała Nr 111/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku0,02%.335
.Uchwała Nr 112/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2017 obowiązujących na0,01%.213
.Uchwała Nr 113/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2017 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,01%.176
.Uchwała Nr 114/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Staroźreby0,01%.243
.Uchwała Nr 115/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej0,01%.255
.Uchwała Nr 116/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXVII/2013 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad przy0,01%.256
.Uchwała Nr 117/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidł0,01%.247
.Uchwała Nr 118/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Staroźreby0,01%.302
.Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Staroźreby w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomo0,02%.313
.Uchwała Nr 119/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Staroźreby z organizacjami pozarządowymi ...0,02%.315
.Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 20170,03%.583
.Uchwała Nr 121/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy St0,02%.348
.Uchwała Nr 120/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/20150,01%.289
.Ocena jakości wody - grudzień 20160,02%.387
.Uchwała Nr 122/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staroźreby0,03%.684
.Uchwała Nr 123/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w zmieniająca w części uchwałę Nr 217/XXXIII/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia0,02%.371
.Uchwała Nr 124/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Staroźreby0,02%.391
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.167
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.165
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.164
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.162
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.161
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.159
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.158
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.156
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.155
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.153
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.152
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.150
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.149
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.147
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.146
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.144
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.143
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.141
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.139
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.137
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.136
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.134
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.133
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.131
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.130
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.128
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.126
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.124
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.123
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.121
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.120
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.118
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.117
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.115
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.114
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.112
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.111
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.109
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.108
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.106
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.105
.Uchwala nr 128/XXV/20050,01%.103
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.102
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.100
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.99
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.97
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.96
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.94
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.92
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.90
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.89
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.87
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.86
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.84
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.83
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.81
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.80
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.78
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.77
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.75
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.73
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.71
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.70
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.68
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.67
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.65
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.63
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.61
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.60
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.58
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.57
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.55
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.54
.Uchwala nr 128/XXV/20050,00%.52
.Uchwała Nr 125/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych0,01%.285
.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów0,02%.438
.Uchwała Nr 126/XXI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,02%.312
.Uchwała Nr 127/XXI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 20170,02%.316
.Uchwała Nr 128/XXI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staroźreby na 2017 rok0,01%.283
.Uchwała Nr 129/XXI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Staroźreby na 2017 rok0,01%.268
.OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEO0,01%.297
.Informacje o sesjach lub posiedzeniach [2017]0,03%.689
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Staroźreby0,02%.335
.Uchwała Nr 130/XXII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/20150,01%.247
.Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w0,02%.355
.Uchwała Nr 131/XXIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10 lutego 2017 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady oraz Rady Gminy Staroźreby na 2017 rok0,01%.208
.Uchwała Nr 132/XXIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10 lutego 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego u0,01%.217
.Uchwała Nr 133/XXIII/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10 lutego 2017 w sprawie podziału dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych0,01%.197
.Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych na potrzeby projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego0,02%.392
.Przebudowa ulicy Partyzantów, Wiosennej i Tęczowej w miejscowości Staroźreby0,02%.484
.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze0,03%.646
.Uchwała Nr 134/XXIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie ...0,01%.186
.Uchwała Nr 135/XXIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły ...0,01%.195
.Uchwała Nr 136/XXIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 200,01%.227
.Budowa studni głębinowej w m. Nowa Wieś gm. Staroźreby0,01%.261
.Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach0,04%.738
.Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Staroźreby na lata 2017-20200,02%.307
.Uchwała Nr 137/XXIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staroź0,01%.260
.Uchwała Nr 138/XXIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/20160,01%.245
.Uchwała Nr 139/XXIV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 marca 2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Staroźreby środków na fundusz sołecki0,01%.250
.Uchwała Nr 148/20050,04%.848
.Uchwała Nr 148/20050,04%.846
.Uchwała Nr 148/20050,04%.845
.Uchwała Nr 148/20050,04%.845
.Uchwała Nr 148/20050,04%.845
.Uchwała Nr 148/20050,04%.845
.Uchwała Nr 148/20050,04%.844
.Uchwała Nr 148/20050,04%.844
.„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo” -- decyzja środowiskowa0,01%.264
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania p. n.: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze0,00%.6
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach0,01%.232
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze0,01%.299
.Uchwała Nr 140/XXV/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „ Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Staroźreby”0,01%.136
.Uchwała Nr 141/XXV/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych0,01%.217
.Uchwała Nr 142/XXV/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Staroźreby gm. Staroźreby0,01%.264
.Uchwała Nr 143/XXV/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,01%.206
.Uchwała Nr 144/XXV/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/20160,01%.280
.Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bromierz i Bromierz Nowy na terenie Gminy Staroźreby0,02%.346
.Zarządzenie 1/2017 z dnia 2.01.2017r w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy0,01%.158
.Zarządzenie 2/2017 z dnia 16.02.2017r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gminie Staro0,01%.160
.Zrządzenie 3/2017 z dnia 20.02.2017r w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kult0,01%.165
.Zarządzenie 5/2017 z dnia 1.03.2017r w sprawie zasad refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok przez pracowników Urzędu Gminy w Staroźrebach, zatru0,01%.184
.Zarządzenie 6/2017 z dnia 1.03.2017r w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2017 r. w zamian za świeto przypadające w wolną sobotę0,01%.158
.Zarządzenie 4/2017 z dnia 28.02.2017 r zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/2016 na 2017 r0,01%.173
.Gminna Ewidencja Zabytków0,01%.288
.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego0,02%.420
.Studium Uwarunkowań0,02%.346
.Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sędek0,02%.340
.Informacja dotycząca przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby dla działki nr ewid. 139 w m. Dąbrusk0,01%.170
.Oświadczenia majątkowe za 2016 rok0,02%.459
.Program Ochrony Środowiska dla Gminy Staroźreby na lata 2017-20200,01%.259
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych / referatów za 2016 rok0,02%.473
.Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Słomkowo o mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do kra0,01%.190
.Uchwała Nr 145/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok0,01%.151
.Uchwała Nr 146/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Staroźreby absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok0,01%.160
.Uchwała Nr 147/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,01%.146
.Uchwała Nr 148/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/20160,01%.156
.Uchwała Nr 149/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu0,01%.151
.Uchwała Nr 150/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staroźreby0,01%.166
.Uchwała Nr 151/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Staroźreby na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-20240,01%.184
.Uchwała Nr 152/XXVI/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby0,01%.188
.Unieważnienie postępowania RK.PN.271.5.2017 Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sędek0,01%.233
.Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sędek0,02%.383
.Uchwała Nr 153/XXVI/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia mienia włączanych gimnazjów0,01%.124
.Uchwała Nr 154/XXVI/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby w ośmioletnie szkoły podstawowe0,01%.145
.Uchwała Nr 155/XXVI/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych ...0,01%.156
.Uchwała Nr 156/XXVI/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę - Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbi0,01%.206
.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staroźreby0,01%.197
.Remont budynku remizy OSP w miejscowości Bromierz Nowy0,02%.398
.Sołtysi0,04%.732
.Sołtysi0,04%.730
.Sołtysi0,04%.729
.Sołtysi0,04%.729
.Sołtysi0,04%.729
.Sołtysi0,04%.729
.Sołtysi0,04%.728
.Sołtysi0,04%.728
.Sołtysi0,04%.728
.Sołtysi0,04%.728
.Sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach na rok 20160,01%.269
.Sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach na rok 20160,01%.268
.Sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach na rok 20160,01%.267
.Sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach na rok 20160,01%.267
.Sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach na rok 20160,01%.267
.Sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach na rok 20160,01%.264
.Sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach na rok 20160,01%.234
.Sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach na rok 20160,01%.234
.Chlewnia w m. Sarzyn dz. nr 81 (dotyczy wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach0,01%.212
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii napowietrznej SN-15kV, stacji transf0,00%.2
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii napowietrznej SN-15kV, stacji transf0,01%.170
.Zarządzenie 7/2017 z dnia 3.03.2017r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upows0,01%.118
.Zarządzenie 9/2017 z dnia 15.03.2017r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: "Przebudowa ul. Partyzantów, Wi0,01%.106
.Zarządzenie 10/2017 z dnia 21.03.2017r w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Staroźrebach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla0,01%.112
.Zarządzenie 12/2017 z dnia 31.03.2017r zmieniające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 r.0,01%.128
.Zarządzenie 13/2017 z dnia 03.04.2017r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie p.n. Termomodernizacja budynku Ochot0,01%.143
.Zarządzenie 15/2017 z dnia 03.04.2017r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Staroźrebach Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych0,01%.142
.Zarządzenie 17/2017 z dnia 28.04.2017r zmieniające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 r.0,01%.128
.Zarządzenie 19/2017 z dnia 12.06.2017r w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wraz z zasadami gospodarowania ...0,01%.143
.Zarządzenie 22/2017 z dnia 30.06.2017r zmieniające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 r.0,01%.206
.Zarządzenie 16/2017 z dnia 12.04.2017r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych w0,01%.146
.Zarządzenie 18/2017 z dnia 30.05.2017r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie p.n. Modernizacja drogi gminnej w mi0,01%.146
.Zarządzenie 20/2017 z dnia 12.06.2017r w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majatkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organ0,01%.166
.Zarządzenie 21/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej0,01%.178
.Zarządzenie 8/2017 z dnia 14.03.2017r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w Gmin0,01%.128
.Zarządzenie 14/2017 z dnia 03.04.2017r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie p.n. Termomodernizacja budynku Zakła0,01%.113
.Zarządzenie 11/2017 z dnia 27.03.2017r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok0,01%.107
.Uchwała Nr 157/XXVIII/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy drodze krajowej Nr 10 w miejscowościach0,01%.119
.Uchwała Nr 158/XXVIII/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Rostkowo0,01%.113
.Uchwała Nr 159/XXVIII/2017 z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/20160,01%.115
.Uchwała Nr 160/XXVIII/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego0,01%.122
.Rozbudowa o trzy obiekty do chowu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid 119, 120 obręb 032 Sarzyn, gmina Staroźreby, powiat płoci, województwo mazowieckie0,01%.234
.Sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach na lata 2018-20190,01%.197
.Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.12.20170,01%.141
.Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierzyk na odcinku od 0+000,00 km do0,01%.118
.Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich dla przedsięwzięcia pn "wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny (piasku) ze złoża „SĘDEK VIII” na fragmencie nieruchomości g0,01%.116
.Uchwała Nr 161/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Rostkowo0,00%.82
.Uchwała Nr 162/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy drodze krajowej Nr 10 w miejscowościac0,01%.116
.Uchwała Nr 163/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca w części uchwałę Nr 217/XXXIII/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowa0,00%.77
.Uchwała Nr 164/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Staroźreby0,01%.148
.Uchwała Nr 165/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 20180,01%.159
.Uchwała Nr 166/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy0,01%.120
.Uchwała Nr 167/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku0,01%.204
.Uchwała Nr 168/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Staroźr0,01%.121
.Uchwała Nr 169/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2018 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,01%.164
.Uchwała Nr 170/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staroźreby na lata 2017-2032”0,01%.145
.Uchwała Nr 171/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Staroźreby z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytk0,01%.145
.Uchwała Nr 172/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Bromierzyk gm. Staroźreby0,01%.142
.Uchwała Nr 173/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Staroźreby gm. Staroźreby0,01%.145
.Uchwała Nr 174/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Staroźreby0,01%.116
.Uchwała Nr 175/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/20160,01%.117
.Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 20180,01%.274
.Uchwała Nr 176/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,01%.129
.Ocena jakości wody - Staroźreby - grudzień 20170,01%.108
.Ocena jakości wody - Rogowo - grudzień 20170,01%.112
.Uchwała Nr 178/XXX/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,01%.142
.Uchwała Nr 179/XXX/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staroźreby na 2018 rok0,01%.147
.Uchwała Nr 180/XXXI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Staroźreby na 2018 rok0,01%.162
.Uchwała Nr 177/XXX/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 20180,01%.256
.Budowa drogi gminnej relacji Smardzewo-Aleksandrowo na terenie Gminy Staroźreby0,02%.423
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.102
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.100
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.99
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.99
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.99
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.99
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.98
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.98
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.98
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.98
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.97
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.97
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.97
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.96
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.96
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.96
.Ogłoszenie w sprawie naboru Kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku0,00%.96
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.64
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.62
.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze0,01%.241
.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze0,01%.239
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.61
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.61
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.61
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.61
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.60
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.60
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.60
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.60
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.59
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.59
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.59
.Uchwała Nr 124/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012 roku zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 59/X/20110,00%.59
.Informacje o sesjach lub posiedzeniach [2018]0,02%.476
.Statut Gminy0,03%.664
.Statut Gminy0,03%.664
.Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Budowa drogi gminnej w miejscowości Krzywanice0,01%.112
.Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Budowa drogi gminnej relacji Bromierz - Bromierzyk0,00%.102
.Uchwała Nr 181/XXXI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Onufrego w Staroźrebach0,01%.113
.Uchwała Nr 182/XXXI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 127/XXI/20160,01%.109
.Uchwała Nr 183/XXXI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzysty0,01%.105
.Zarządzenie 23/2017 z dnia 05.07.2017 r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Przebudowa drogi powiatowej n0,00%.45
.Zarządzenie 24/2017 z dnia 11.08.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w skutek huraganowego wiatru, ulewnych opadó0,00%.50
.Zarządzenie 25/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku nawałnicy i huraganu w dniu 10 sierpnia 200,00%.47
.Zarządzenie 26/2017 z dnia 17.08.2017 r w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2017 r0,00%.43
.Zarządzenie 27/2017 z dnia 18.08.2017 r w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań określonych ustawą z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet wciąży i rodzin ZA ŻYCIE0,00%.44
.Zarządzenie 28/2017 z dnia 18.08.2017 r w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowych świadczenia o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kob0,00%.48
.Zarządzenie 29/2017 z dnia 29.08.2017 r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie p.n. Remont budynku remizy OSP w mi0,00%.45
.Zarządzenie 30/2017 z dnia 31.08.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 r.0,00%.47
.Zarządzenie 31/2017 z dnia 15.09.2017 zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok0,00%.47
.Zarządzenie 32/2017 z dnia 18.09.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok0,00%.46
.Zarządzenie 33/3017 z dnia 29.09.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok0,00%.55
.Zarządzenie 34/2017 z dnia 10.10.2017 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno0,00%.56
.Zarządzenie 35/2017 z dnia 31.10.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok0,00%.52
.Zarządzenie 36/2017 z dnia 31.10.2017 r w sprawie odwołania Pana Andrzeja Sobiesiaka ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staroźrebach0,01%.119
.Zarządzenie 38/2017 z dnia 03.11.2017 r w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego0,00%.88
.Zarządzenie 39/2017 z dnia 09.11.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok0,00%.93
.Zarządzenie 41/2017 z dnia 10.11.2017 r w sprawie projektu uchwały budżetowej0,01%.122
.Zarządzenie 43/2017 z dnia 10.11.2017 r sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezantacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Staroźrebach0,01%.128
.Zarządzenie 44/2017 z dnia 10.11.2017 r w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Staroźrebach0,01%.139
.Zarządzenie 48/2017 z dnia 20.12.2017 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staroźrebach0,01%.110
.Zarządzenie 49/2017 z dnia 20.12.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok0,01%.121
.Zarządzenie 50/2017 z dnia 29.12.2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,01%.107
.Zarządzenie 42/2017 z dnia 10.11.2017 r0,01%.137
.Zarządzenie 45/2017 z dnia 10.11.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonieni0,01%.118
.Zarządzenie 52/2017 z dnia 29.12.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok0,01%.147
.Zarządzenie 51/2017 z dnia 29.12.2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,01%.124
.Zarządzenie 47/2017 z dnia 14.12.2017 r w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Staroźrebach0,01%.150
.Zarządzenie 37/2017 z dnia 02.11.2017 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawc0,00%.95
.Zarządzenie 46/2017 z dnia 30.11.2017 r zmianiające Uchwałę Budżetową nr 127/XXI/2016 na 2017 rok0,01%.116
.Zarządzenie 40/2017 z dnia 10.11.2017 r w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,01%.103
.Uchwała Nr 148/20050,02%.491
.Uchwała Nr 148/20050,02%.488
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla terenów przy drodze krajowej Nr 100,01%.143
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenie MPZP dla terenów w m. Rostkowo0,01%.131
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla terenów w m. Rostkowo0,01%.138
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla terenów przy drodze krajowej Nr 100,01%.147
.Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 1.10.2009 r. w sprawie: powolania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ni0,00%.32
.Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 1.10.2009 r. w sprawie: powolania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ni0,00%.30
.Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 1.10.2009 r. w sprawie: powolania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ni0,00%.29
.Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 1.10.2009 r. w sprawie: powolania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ni0,00%.29
.Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 1.10.2009 r. w sprawie: powolania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ni0,00%.29
.Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 1.10.2009 r. w sprawie: powolania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ni0,00%.29
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Gminie Staroźreby0,02%.323
.Uchwała Nr 59/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu0,00%.80
.Uchwała Nr 148/20050,02%.473
.Uchwała Nr 148/20050,02%.471
.Uchwała Nr 148/20050,02%.469
.Uchwała Nr 148/20050,02%.467
.Sołtysi0,02%.458
.Sołtysi0,02%.456
.Sołtysi0,02%.454
.Sołtysi0,02%.452
.Uchwała Nr 148/20050,02%.466
.Uchwała Nr 148/20050,02%.466
.Uchwała Nr 148/20050,02%.465
.Sołtysi0,02%.449
.Sołtysi0,02%.449
.Sołtysi0,02%.449
.Sołtysi0,02%.449
.Sołtysi0,02%.448
.Sołtysi0,02%.447
.Sołtysi0,02%.447
.Sołtysi0,02%.447
.Sołtysi0,02%.446
.Sołtysi0,02%.446
.Sołtysi0,02%.446
.Sołtysi0,02%.446
.Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staroźrebach0,01%.143
.Uchwała Nr 60/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr 128/XXVII/2009 Rady Gminy Staroźreby z dnia 03 lipca 2009r., w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gmi0,00%.63
.Uchwała Nr 60/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr 128/XXVII/2009 Rady Gminy Staroźreby z dnia 03 lipca 2009r., w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gmi0,00%.61
.Uchwała Nr 60/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr 128/XXVII/2009 Rady Gminy Staroźreby z dnia 03 lipca 2009r., w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gmi0,00%.60
.Uchwała Nr 60/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr 128/XXVII/2009 Rady Gminy Staroźreby z dnia 03 lipca 2009r., w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gmi0,00%.60
.Uchwała Nr 60/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr 128/XXVII/2009 Rady Gminy Staroźreby z dnia 03 lipca 2009r., w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gmi0,00%.60
.Uchwała Nr 60/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015 r w sprawie zmiany uchwały nr 128/XXVII/2009 Rady Gminy Staroźreby z dnia 03 lipca 2009r., w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gmi0,00%.60
.Dotyczy przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej na Ukrainie0,01%.108
.Uchwała Nr 184/XXXII/2017 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady oraz Rady Gminy Staroźreby na 2018 rok0,01%.114
.Uchwała Nr 185/XXXII/2017 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 116/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych0,00%.100
.Uchwała Nr 186/XXXII/2017 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w Staroźrebach, przy ul. Płockiej 41, będącej we współwłasności...0,01%.108
.Uchwała Nr 187/XXXII/2017 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Staroźreby oraz warunków i zasad korzystan0,00%.96
.Uchwała Nr 188/XXXII/2017 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 181/XXXI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Rzymskokatolic0,01%.107
.Uchwała Nr 189/XXXII/2017 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zaby0,01%.128
.Uchwała Nr 190/XXXII/2017 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Staroźreby środków na fundusz sołecki0,01%.110
.Uchwała Nr 148/20050,02%.432
.Uchwała Nr 148/20050,02%.430
.Podział Gminy Staroźreby na okręgi wyborcze0,01%.106
.Uchwała Nr 191/XXXII/2017 z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/20170,00%.91
.Uchwała Nr 23/VII/2007 w sprawie ustalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Staroźreby na lata 2007-200120,01%.146
.Uchwała Nr 23/VII/2007 w sprawie ustalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Staroźreby na lata 2007-200120,01%.144
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie budowy studni wierconej na dz. 23/13 obręb Żochowo Stare, gm. Staroźreby0,00%.87
.Informacja Geodety0,00%.96
.Uchwała Nr 192/XXXIII/2017 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby0,00%.66
.Uchwała Nr 193/XXXIII/2017 z dnia 23 marca 2018 r w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Żochowo Stare0,00%.56
.Uchwała Nr 194/XXXIII/2017 z dnia 23 marca 2018 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich0,00%.65
.Uchwała Nr 195/XXXIII/2017 z dnia 23 marca 2018 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich0,00%.56
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań ...0,01%.125
.Uchwała Nr 135/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r.0,00%.25
.Uchwała Nr 135/XX/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 119/XVIII/2012 r.0,00%.23
.Obwieszczenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych ...0,00%.69
.Podstawowa kwota dotacji na 2018 r. dla Przedszkola0,00%.81
.Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w0,01%.150
.Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego budynku użyteczności publicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze re0,01%.165
.Podział Gminy Staroźreby na obwody głosowania0,00%.78
.Uchwała Nr 196/XXXIII/2017 z dnia 23 marca 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,00%.66
.Uchwała Nr 197/XXXIII/2017 z dnia 23 marca 2018 r zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/20170,00%.78
.Uchwała Nr 198/XXXIII/2017 z dnia 23 marca 2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Onufrego w Staroźrebach0,00%.92
.Uchwała Nr 199/XXXIII/2017 z dnia 23 marca 2018 r w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego0,00%.82
.Uchwała Nr 200/XXXIII/2017 z dnia 23 marca 2018 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego0,00%.93
.Uchwała Nr 201/XXXIII/2017 z dnia 23 marca 2018 r w sprawie podziału gminy Staroźreby na okręgi wyborcze0,00%.73
.Uchwała Nr 148/20050,02%.381
.Uchwała Nr 148/20050,02%.379
.Uchwała Nr 148/20050,02%.377
.Uchwała Nr 148/20050,02%.372
.Uchwała Nr 148/20050,02%.372
.Uchwała Nr 148/20050,02%.372
.Remont budynku remizy OSP w miejscowości Bromierz Nowy0,01%.120
.Remont budynku remizy OSP w miejscowości Bromierz Nowy0,01%.118
.Budowa placu zabaw w miejscowości Staroźreby0,01%.174
.Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - złoże Dąbrusk V0,00%.71
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań ... Dąbrusk dz. nr 1430,00%.76
.Wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych na potrzeby projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego0,01%.137
.Uchwała Nr 202/XXXIV/2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie przyjęcia „ Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Staroźreby”0,00%.54
.Uchwała Nr 203/XXXIV/2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie podziału Gminy Staroźreby na obwody głosowania0,00%.53
.Uchwała Nr 204/XXXIV/2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie protestu przeciwko likwidacji Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Staroźrebach tj. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w 0,00%.58
.Uchwała Nr 205/XXXIV/2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,00%.55
.Uchwała Nr 206/XXXIV/2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/20170,00%.63
.Uchwała Nr 207/XXXIV/2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie uchylenia uchwały Nr 189 /XXXII/2018 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 1 lutego 2018 r. ...0,00%.64
.Uchwała Nr 208/XXXIV/2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie uchylenia Uchwały Nr198/XXXIII/2018 Rady Gminy Staroźrebach z dnia 23 marca 2018r w sprawie udzielenia pomocy finanso0,00%.75
.Uchwała Nr 208/XXXIV/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie zmiany uchwały nr 172/XXIX/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2017 roku ...0,00%.77
.Informacja Administratora Danych Osobowych0,01%.205
.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych0,00%.96
.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności0,00%.86
.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - akty stanu cywilnego0,01%.121
.Dotyczy przedłużenia ważności decyzji środoiskowej - FARMA WIATROWA STAROŹREBY0,01%.115
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Staroźrebach0,00%.97
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bromierzyku0,01%.111
.Uchwała Nr 169/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2018 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,00%.62
.Uchwała Nr 169/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2018 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,00%.60
.Uchwała Nr 169/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2018 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,00%.59
.Uchwała Nr 169/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2018 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,00%.59
.Uchwała Nr 169/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2018 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,00%.59
.Uchwała Nr 169/XXIX2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na 2018 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków0,00%.59
.Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego0,01%.112
.Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN0,01%.184
.Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn.„instalacja linii do dozowania, etykietowania i pakowania nasion w worki”. Inwestycja prowadzona będzie na działce nr 50,00%.46
.Uchwała Nr 210/XXXV/2018 z dnia 16 czerwca 2018 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok0,00%.67
.Uchwała Nr 211/XXXV/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Staroźreby absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok0,00%.77
.Uchwała Nr 213/XXXV/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r w sprawie wystąpienia o ogłoszenie stanu klęski suszy na terenie Gminy Staroźreby w woj. mazowieckim0,00%.78
.Uchwała Nr 214/XXXV/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r w sprawie0,01%.105
.Uchwała Nr 215/XXXV/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin0,00%.65
.Podstawowa kwota dotacji na 2018 r. – aktualizacja (kwiecień 2018 r.)0,00%.73
.Uchwała Nr 212/XXXV/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia gmin w jeden okręg wyborczy0,00%.64
.Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Staroźrebach0,01%.132
.Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dot. działki nr 46 w m. Bromierzyk Wieś i działki nr 15 w m. Nowa Góra gm. Staroźreby0,00%.60
.UWAGA WYKONAWCY.Unieważnienie postępowania Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Staroźrebach0,00%.75
.Ochotnicza Straż Pożarna w Staroźrebach ogłasza przetarg na Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Staroźrebach0,01%.161
.Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN0,01%.121
.Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN0,01%.119
.Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN0,01%.118
.Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN0,01%.118
.Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN0,01%.118
.Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN0,01%.118
.Zarządzenie 1/2018 z dnia 04.01.2018 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Staroźreby0,00%.33
.Zarządzenie 2/2018 z dnia 04.01.2018 r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Budowa drogi gminnej relacji S0,00%.30
.Zarządzenie 4/2018 z dnia 17.01.2018 r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Modernizacja drogi gminnej rel0,00%.31
.Zarządzenie 3/2018 z dnia 16.01.2018 r w sprawie ustalenia kwoty miesięcznej dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Staroźreby na rok 20180,00%.26
.Zarządzenie 5/2018 z dnia 17.01.2018 r w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Przebudowa ulicy Szkolnej i Po0,00%.28
.Zarządzenie 6/2018 z dnia 01.02.2018 r w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Staroźrebach0,00%.28
.Zarządzenie 7/2018 z dnia 07.02.2018 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Staroźreby0,00%.25
.Zarządzenie 9/2018 z dnia 16.02.2018 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Staroźreby0,00%.30
.Zarządzenie 8/2018 z dnia 16.02.2018 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Gminie Star0,00%.23
.Zarządzenie 10/2018 z dnia 20.02.2018 r w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowejw otwartym konkursieofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kul0,00%.59
.DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STAROŹREBY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USŁUGI ,,UTRZYMANIA BEZDOMNYCH PSÓW...0,00%.54
.Zarządzenie 12/2018 z dnia 23.02.2018 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Staroźreby0,00%.30
.Zarządzenie 11/2018 z dnia 22.02.2018 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Staroźreby0,00%.29
.Zarządzenie 13/2018 z dnia 23.02.2018 r w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Staroźrebach, ul. Szkolna 70,00%.31
.Zarządzenie 14/2018 z dnia 28.02.2018 r zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/2017 na 2018 r.0,00%.33
.Zarządzenie 16/2018 z dnia 05.03.2018 r w sprawie przyznania jednorazowych nagród okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocnych0,00%.39
.Zarządzenie 15/2018 z dnia 02.03.2018 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i up0,00%.26
.Zarządzenie 21/2018 z dnia 30.03.2018 r zmieniające Uchwałę Budżetową nr 177/XXX/2017 na 2018 r.0,00%.43
.Zarządzenie 23/2018 z dnia 04.04.2018 r w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzęd0,00%.47
.Zarządzenie 18/2018 z dnia 20.03.2018 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Staroźrebach, ul. Szkolna 70,00%.46
.Zarządzenie 27/2018 z dnia 30.05.2018 r zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 177/XXX/2017 na 2018 r.0,00%.73
.Zarządzenie 20/2018 z dnia 23.03.2018 r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok0,00%.52
.Zarządzenie 19/2018 z dnia 22.03.2018 r w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej działających na terenie gminy Staroźreby0,00%.53
.Zarządzenie 26/2018 z dnia 21.05.2018 r w sprawie powołania komisji ds. oszacowania szkody powstałej w uprawie rzepaku na działce nr 119/4 we wsi Bromierz Nowy gm. Staroźreby0,00%.72
.Zarządzenie 25/2018 z dnia 11.05.2018 r w sprawie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach wystąpienia suszy, pożarów i innych niekorzystnych zjawis0,00%.45
.Zarządzenie 24/2018 z dnia 30.04.2018 r zmianiająca Uchwałę Budżetową nr 177/XXX/2017 na 2018 r.0,00%.47
.Zarządzenie 22/2018 z dnia 04.04.2018 r w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Staroźrebach0,00%.55
.Postanowienie - rozbudowa do układu H5 stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Staroźreby0,00%.17
.Postanowienie - rozbudowa do układu H5 stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Staroźreby0,00%.15
.Zarządzenie 17/2018 z dnia 16.03.2018 r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Gm0,00%.45
.Postanowienie - rozbudowa do układu H5 stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Staroźreby0,00%.14
.Postanowienie - rozbudowa do układu H5 stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Staroźreby0,00%.14
.Postanowienie - rozbudowa do układu H5 stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Staroźreby0,00%.14
.Postanowienie - rozbudowa do układu H5 stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Staroźreby0,00%.14
.Przebudowa ulic na terenie Gminy Staroźreby0,00%.1
.Przebudowa ulic na terenie Gminy Staroźreby0,02%.372
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych / referatów za 2017 rok0,02%.307
.Oświadczenia majątkowe za 2017 rok0,02%.450
.Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. „budowa farmy fotowoltaicznej „Staroźreby II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Staroźreby Hek0,00%.64
.Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN0,01%.234
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.60
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.58
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.57
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.57
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.57
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.57
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.55
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.53
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.52
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.52
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.52
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.52
.Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Farma Fotowoltaiczna III - dz nr 43/1 w m. Staroźreby Hektary0,00%.51
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.51
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.51
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.51
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.51
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.50
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.50
.Uchwała Nr 148/20050,01%.193
.Uchwała Nr 148/20050,01%.191
.Uchwała Nr 148/20050,01%.190
.Uchwała Nr 148/20050,01%.189
.Uchwała Nr 148/20050,01%.189
.Uchwała Nr 148/20050,01%.189
.Uchwała Nr 148/20050,01%.189
.Uchwała Nr 148/20050,01%.189
.PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Staroźrebach0,00%.96
.Obwieszczenie marszałka Województwa Mazowieckiego dot. projektu zaktualizowanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego województwa mazowieckiego - KONSULTACJE SPOŁECZNE0,00%.39
.Uchwała Nr 148/20050,01%.185
.Uchwała Nr 148/20050,01%.183
.Uchwała Nr 148/20050,01%.181
.Uchwała Nr 148/20050,01%.179
.Uchwała Nr 148/20050,01%.177
.Uchwała Nr 148/20050,01%.175
.Uchwała Nr 148/20050,01%.173
.Uchwała Nr 148/20050,01%.171
.Uchwała Nr 148/20050,01%.169
.Uchwała Nr 148/20050,01%.167
.Uchwała Nr 148/20050,01%.164
.Uchwała Nr 148/20050,01%.162
.Uchwała Nr 148/20050,01%.160
.Uchwała Nr 148/20050,01%.158
.Uchwała Nr 148/20050,01%.156
.Uchwała Nr 148/20050,01%.154
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego - przebudowa rowów w m. Dłużniewo Małe0,00%.51
.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze0,00%.66
.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze0,00%.64
.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze0,00%.63
.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze0,00%.63
.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze0,00%.63
.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze0,00%.63
.Kalendarz Wyborczy - Wybory Samorządowe 20180,00%.82
.Termin zawiadomienia odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie lub Komisarza Wyborczego w Płocku o utworzeniu komitetu wyborczego0,00%.61
.Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych ...0,00%.69
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.49
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.49
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.48
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.47
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.45
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.44
.Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2010 roku w sprawie: powolnia komisji przetargowej, w celu przeprowadenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wiłonienie Wyko0,00%.43
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów...0,00%.51
.II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHMOŚCI W STAROŹREBACH0,01%.160
.Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału powiatu płockiego na okręgi wyborcze...0,00%.50
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Staroźreby na okręgi wyborcze...0,01%.159
.Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach...0,00%.72
.Informacje dotyczące wyborów dla osób niepełnosprawnych0,00%.46
.Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin...0,01%.132
.Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych...0,00%.62
.Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta...0,01%.106
.Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rowów przydrożnych z drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Góra0,00%.38
.Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych0,00%.55
.Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Staroźreby.0,00%.50
.Termin zgłaszania Komisarzowi Wyborczemu w Płocku I kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Staroźrebach0,01%.133
.Program Ochrony Środowiska dla Gminy Staroźreby na lata 2017-20200,00%.48
.Program Ochrony Środowiska dla Gminy Staroźreby na lata 2017-20200,00%.46
.Uchwała Nr 218/XXXVI/2018 z dnia 12 lipca 2018 r w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Staroźreby i miejscowych planów0,00%.54
.Uchwała Nr 217/XXXVI/2018 z dnia 12 lipca 2018 r w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staroźreby - zmiana w zakresie eksploatacji kopalin dla dz. nr e0,00%.30
.Uchwała Nr 216/XXXVI/2018 z dnia 12 lipca 2018 r w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Staroźreby0,00%.44
.Uchwała nr 10/IV/2007 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Staroźreby0,00%.11
.Uchwała nr 10/IV/2007 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Staroźreby0,00%.9
.Uchwała nr 10/IV/2007 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Staroźreby0,00%.8
.Uchwała nr 10/IV/2007 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Staroźreby0,00%.8
.Uchwała nr 10/IV/2007 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Staroźreby0,00%.8
.Uchwała nr 10/IV/2007 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Staroźreby0,00%.8
.Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I0,00%.75
.Termin zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych0,01%.150
.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Staroźrebach0,00%.91
.Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 112 477,00 złotych0,01%.204
.Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby z dnia 11 września 2018 r. w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych...0,01%.178
.Skład Gminnej Komisji Wyborczej0,01%.165
.Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej0,01%.164
.Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Staroźreby i Nowa Góra0,00%.94
.Skład Gminnej Komisji Wyborczej po0,01%.158
.Rejestracja Kandydatów na Wójta Gminy Staroźreby0,01%.252
.Wezwanie do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 120,01%.261
.Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku0,01%.222
.Wynik konsultacji społecznych0,01%.104
.Obwieszczenie GKW w Staroźrebach o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Staroźreby0,01%.191
.Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie losowania numerów list kandydatów0,01%.146
.Komunikat GKW w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Staroźreby0,01%.199
.Obwieszczenie GKW w Staroźrebach o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Staroźreby0,01%.244
.Uchwała GKW w Staroźrebach w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Staroźreby0,00%.10
.Uchwała nr 3/2018 w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Staroźreby0,01%.133
.Obwieszczenie GKW w Staroźrebach o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Staroźreby0,01%.145
.Obwieszczenie GKW w Staroźrebach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Staroźreby0,01%.296
.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Staroźreby0,01%.263
.Obwodowe Komisje Wyborcze po ukonstytuowaniu0,02%.323
.Uchwała Nr 80/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016 r w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego0,00%.9
.Uchwała Nr 80/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016 r w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego0,00%.7
.Uchwała Nr 80/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016 r w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego0,00%.6
.Uchwała Nr 80/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016 r w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego0,00%.6
.Uchwała Nr 80/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016 r w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego0,00%.6
.Zarządzenie Nr 24/030,00%.15
.Zarządzenie Nr 24/030,00%.13
.Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 października 2018 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego0,01%.152
.Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 24 października 2018 roku o wynikach wyborów wójtów, ...0,01%.125
.Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - żwirownia Nowa Wieś III0,00%.48
.Postanowienie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego0,01%.137
.Zarządzenie Nr 30/20050,00%.15
.Zarządzenie Nr 30/20050,00%.13
.Zaproszenie na I sesję VIII kadencji0,01%.126
.Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN0,00%.18
.Uchwała Nr 219/XXXVII/2018 z dnia 26 października 2018r w obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok0,00%.25
.Uchwała Nr 220/XXXVII/2018 z dnia 26 października 2018r w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia p0,00%.16
.Uchwała Nr 221/XXXVII/2018 z dnia 26 października 2018r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku0,00%.26
.Uchwała Nr 222/XXXVII/2018 z dnia 26 października 2018 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2019 obow0,00%.25
.Uchwała Nr 223/XXXVII/2018 z dnia 26 października 2018 r w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie s&#0,00%.25
.Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN0,01%.183
.Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Staroźrebach0,00%.9
.Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej0,00%.5
.Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 22.08.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Staroźreby w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprz0,00%.18
.Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 20.07.2018 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza0,00%.13
.Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 20.07.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Przebudowa ulic na tereni0,00%.15
.Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 20.07.2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową nr 177/XXX/2017 na 2018r.0,00%.13
.Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zasad rachunkowości0,00%.15
.Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej0,00%.12
.Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej0,00%.4
.Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 15.06.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Staroźrebach0,00%.10
.Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Bromierzyku0,00%.8
.Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 22.07.2018 r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2018r.0,00%.14
.Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 05.06.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Udzielenie długoterminowe0,00%.7
.Przeprowadzenie konsultacji zadań publicznych na 2019 rok0,00%.37
.Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowych Ocen Pracowników Urzędu Gminy w Staroźrebach i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy Staroźreby0,00%.14
.Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia DOBRY START0,00%.8
.Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej0,00%.9
.Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy właściwej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia DOBRY START0,00%.7
.Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 29.06.2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową nr 177/XXX/2017 na 2018r.0,00%.11
.Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Zakup nowego średniego sa0,00%.9
.Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej0,00%.7
.Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia DOBRY START0,00%.8
.Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 11.07.2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową nr 177/XXX/2017 na 2018r.0,00%.11
.Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 06.09.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,00%.10
.Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 28.09.2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową nr 177/XXX/2017 na 2018r.0,00%.15
.Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 15.11.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Udzielenie długoterminowe0,00%.34
.Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej0,00%.20
.Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 05.10.2018 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Staroźreby na rok 20180,00%.20
.Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,00%.17
.Zarządzenie nr 62/2018 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział0,00%.14
.Zarządzenie nr 59/2018 z dnia 19.10.2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową nr 177/XXX/2017 na 2018r.0,00%.13
.Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 02.11.2018 r. w sprawie zmiany ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Staroźrebach0,00%.37
.Zarządzenie nr 60/2018 z dnia 29.10.2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową nr 177/XXX/2017 na 2018r.0,00%.14
.Zarządzenie nr 56/2018 z dnia 06.09.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: Udzielenie długoterminowe0,00%.12
.Zarządzenie nr 50/2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych0,00%.11
.Zarządzenie nr 51/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania p.n.: Budowa drogi gminnej Smardzewo-Aleksandrowo na terenie Gminy Staroźreby0,00%.10
.Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Staroźrebach0,00%.11
.Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 31.08.2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową nr 177/XXX/2017 na 2018r.0,00%.12
.Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Staroźrebach0,00%.12
.Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 21.11.2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową nr 177/XXX/2017 na 2018r.0,00%.60
.Uchwała Nr 230/XXXVII/2018 z dnia 26 października 2018 r zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/20170,00%.28
.Uchwała Nr 235/XXXVIII/2018 z dnia 14 listopada 2018 r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana XXXX na działalność Wójta Gminy Staroźreby0,00%.71
.Uchwała Nr 228/XXXVII/2018 z dnia 26 października 2018 r w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół Parafialny pw. Św. Aniołów Stróżów0,00%.31
.Uchwała Nr 225/XXXVII/2018 z dnia 26 października 2018 r w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Staroz&#0,00%.28
.Uchwała Nr 234/XXXVIII/2018 z dnia 14 listopada 2018 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego0,00%.54
.Uchwała Nr 226/XXXVII/2018 z dnia 26 października 2018 r w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie jej przebiegu0,00%.33
.Uchwała Nr 229/XXXVII/2018 z dnia 26 października 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,00%.20
.Uchwała Nr 224/XXXVII/2018 z dnia 26 października 2018 r w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania...0,00%.22
.Uchwała Nr 231/XXXVIII/2018 z dnia 14 listopada 2018 r w sprawie zmiany w Uchwale Nr 149/XXVI/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 czerwca 2017 r. o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu0,00%.25
.Uchwała Nr 233/XXXVIII/2018 z dnia 14 listopada 2018 r zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 177/XXX/20170,00%.29
.Uchwała Nr 232/XXXVIII/2018 z dnia 14 listopada 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby0,00%.27
.Uchwała Nr 227/XXXVII/2018 z dnia 26 października 2018 r w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru0,00%.19
.Kamil Groszewski0,01%.189
.Uchwała Nr 214/XXXV/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we wsi Staroźreby gm. Staroźreby0,00%.8
.Uchwała Nr 214/XXXV/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we wsi Staroźreby gm. Staroźreby0,00%.6
.Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 040 000,00 złotych0,00%.83
.Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące inwestycji drogowej Budowa drogi gminnej w miejscowości Krzywanice na odcinku od 0+000 km do 1+170,00 km o łącznej dł. 1170 mb0,00%.26
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Staroźreby0,00%.30
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 205180